RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Výsledky zápisu do MŠ

výsledky ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2021/2022

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy proběhl v termínu od 2. do 16. května 2021.

V tomto období jsme přijali celkem 25 žádostí o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2021/2022. 

 

Všem přijatým žádostem byl přidělen číselný kód, poté byly seřazeny podle  schválených kritérií a výsledný seznam s číselnými kódy přijatých dětí zveřejňujeme zde na školním webu a je vyvěšen také na dveřích školy. Celkem bylo přijato 15 dětí, 10 dětí nebylo přijato z kapacitních důvodů a zůstávají náhradníky pro případ, že některé přijaté dítě nenastoupí. 

Samotný zápis probíhal bez osobní přítomnosti rodičů a dětí!

 

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chraštice, Chraštice 44,  262 72 Březnice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl,  že

 

 

vyhovuje žádosti o přijetí do předškolního vzdělávání

v Základní škole a mateřské škole Chraštice,

od školního roku 2021/2022

 

u dětí s těmito evidenčními čísly

21/01

21/11

21/19

21/05

21/12

21/20

21/06

21/13

21/22
21/07 21/16

21/23

21/09

21/17

21/25 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí rozhodnutí,  a to prostřednictvím ředitele Základní školy a mateřské školy Chraštice ke krajskému úřadu Středočeského kraje - odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

 

V Chrašticích 24. května 2021

 

 

 

 Mgr. Karel Derfl, ředitel školy                       Šárka Křivánková, zástupce ředitele MŠ  

 karel.derfl@zschrastice.cz                                         sarka.krivankova@zschrastice.cz 

 

 

PřílohaVelikost
Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2021/2022748.52 KB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!