RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Školská rada

 

VOLBA NOVÝCH ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY 

 

 

V závěru roku 2017 končí tříleté funkční období současné Školské rady.

  
Během třídních schůzek v PONDĚLÍ 20.11. 2017 (15.00-17.00) proběhly volby nového složení Školské rady naší školy. Všechny rodiče ZŠ budou opět zastupovat dva členové ŠR zvolení z kandidátů, které volilo 73 hlasujících.

 

Volební řád a Zřizovací listina ŠR jsou k dispozici ve škole nebo na školním webu zde. Další informace o činnosti Školské rady včetně zápisů z jednání ŠR najdete na školním webu zde

 
Do 16.11.2017 bylo možné navrhovat kandidáty pro volbu do ŠR (sebe nebo i někoho jiného) písemně prostřednictvím kandidátních lístků.

 

Kandidátní lístky dostali všichni žáci, ale mohli jste si je také sami vyžádat ve škole nebo stáhnout na školním webu zde. Navržený kandidát musel se svojí kandidaturou samozřejmě souhlasit.

 

Za rodiče byli navrženi a kandidovali do ŠR: 

 

Veronika Kotrbová, Renata Matoušková, Radek Procházka, Martina Švejdová, Jan Trča

  

Další dva členy ŠR zvolili sami pedagogové na jednání Pedagogické rady dne 16.11.2017 a zbývající 2 jmenoval zřizovatel, kterým je Obec Chraštice, na jednání Zastupitelstva obce dne 27.11.2017.

 

VÝSLEDKY VOLBY:

 

Noví členové ŠR za pedagogy:  Marie Vávrová, Jolana Vaněčková

 

Noví členové ŠR za rodiče:  Veronika Kotrbová, Martina Švejdová 

 

Noví členové ŠR za zřizovatele:  Bohuslava Šetková, Jan Trča

 

 

Děkuji všem členům dosavadní Školské rady za jejich podporu a práci, kterou pro naši školu vykonali. Blahopřeji novým členům Školské rady ke zvolení do funkce a těším se na další spolupráci.

 

Mgr.Karel Derfl, ředitel školy

karel.derfl@zschrastice.cz

 

 

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!