RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Školská rada

VOLBA NOVÝCH ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

 

V závěru roku 2014 končí tříleté funkční období současné Školské rady.

  
Během třídních schůzek ve čtvrtek 27.11. 2014 proběhnou volby nového složení Školské rady naší školy. Všechny rodiče ZŠ budou opět zastupovat dva členové ŠR zvolení z kandidátů, které navrhnete.

 

Volební řád a Zřizovací listina ŠR jsou k dispozici ve škole nebo na školním webu zde.

 
Do 21.11.2014 bylo možné navrhovat kandidáty pro volbu do ŠR (sebe nebo i někoho jiného).

 

Kandidátní lístky budeme rozesílat po žácích, ale můžete si je také sami vyžádat ve škole nebo stáhnout na školním webu zde. Navržený kandidát musí se svojí kandidaturou samozřejmě souhlasit.

  

Další dva členy ŠR vyberou sami pedagogové na jednání Pedagogické rady dne 27.11.2014 a zbývající 2 jmenuje zřizovatel, kterým je Obec Chraštice, na jednání Zastupitelstva obce dne 24.11.2014.

 

 

Mgr.Karel Derfl, ředitel školy

karel.derfl@zschrastice.cz

 

 

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!