RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Konzultace 21.1.2019

 

Svoji účast a dobu návštěvy ve škole si předem domluvte s třídním učitelem svého dítěte popř. i s dalšími pedagogy, se kterými chcete hovořit. Za nejvhodnější formu konzultace považujeme variantu, kdy je přítomno i dítě.

 

Každý zákonný zástupce dítěte (rodiče) je předem informován, zda jeho účast na této konzultaci je nutná. Pololetní klasifikace se bude uzavírat k 25.1.2019 po Pedagogické radě, která proběhne 24.1.2019.  Ve čtvrtek 31.1.2019 dostanou žáci 3.-9.ročníku od svých třídních učitelek Výpis pololetního vysvědčeníHodnocení přístupu ke vzdělávání a chování žáků.

Žáci 1. a 2. třídy dostanou celkové Slovní hodnocení za 1.pololetí školního roku 2018/2019.

 

Můžete si také domluvit náhradní termín konzultace telefonicky nebo využít pravidelných konzultačních hodin jednotlivých vyučujících.

Zde je přehled konzultačních hodin všech vyučujících naší školy.

Kontakty na vyučující najdete v ŽK nebo na webu zde.

Telefon do sborovny je 318 695 382.

 

V rámci konzultací bude možné se informovat o lyžařském kurzu 2019 (K.Derfl, J.Vaněčková) nebo škole v přírodě (TU, J.Vaněčková). Bohužel nebude možné hradit platby u p.I.Galážové, která v pondělí 21.1.2019 nemůže být přítomna. 

 

 

Mgr.Karel Derfl, ředitel školy

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!