RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Skauting pro školy

Školní výlet jako EXPEDICE!

 

O možnosti zúčastnit se expedici v rámci projektu Skauting pro školy jsme se dozvěděli už na začátku školního roku. Ale plánovat jsme ji začali až v únoru, kdy jsme se poprvé setkali s našimi skautskými instruktorkami Májou a Verčou. Hlasovali jsme o oblasti, kterou chceme probádat a vybrali jsme si Moravský kras. Jakmile jsme stanovili cílovou oblast, přemýšleli jsme o místech, která zde budeme chtít navštívit. Díky tomu jsme také přišli na naše badatelské otázky, na které jsme pak v průběhu expedice hledali odpovědi. K plánování samozřejmě patřilo také vymýšlení trasy, hledání míst k přespání, příprava jídelníčku či rozdělení rolí, aby každý měl nějakou svoji povinnost či úkol. Mezi tyto role patřil například navigátor, kuchař, zdravotník, tiskový mluvčí a tak podobně. Jedna z poměrně důležitých věcí, které byly součástí plánování této expedice, byla vlastnoruční výroba badatelských deníčků. Tyto deníčky jsme vyráběli většinou z kůže a v průběhu expedice jsme si do nich zapisovali naše poznatky, kreslili obrázky či mapky a dělali v nich i různé další úkoly.

 

 

 

Asi čtyři dny před expedicí nám pan ředitel přivezl vše, o co jsme si poprosili. Všechny tyto věci jsme měli předem sepsané - byly to krosny, čelovky, misky na jídlo, ale i kotlíky, buzoly a mapy pro navigátory a stany. Dále tam byly i potraviny, protože jídlo bylo také důležitou součástí naší výpravy. Všechno jsme si rozdělili a v pondělí 10.6.2019 jsme s naší třídní učitelkou Janou Křiváčkovou a ředitelem školy Karlem Derflem mohli vyrazit na expedici.

 

  

 

1. den EXPEDICE jsme cestovali vlakem z Mirovic do Prahy, kde se k nám připojily Mája s Verčou a pak jsme jeli dalším vlakem do Blanska, odkud jsme se vydali na prohlídku Sloupsko-Šošůvských jeskyní. Zde jedna ze skupin bádala o jejich otázce, která se týkala netopýrů a jejich života. Od jeskyní jsme se přesunuli do kempu, kde následovalo stavění stanu, večeře a aktivity jako psaní výsledků bádání z jeskyní do deníčku a čtení knížky.

 

  

 

2. den EXPEDICE jsme procházeli Pustým Žlebem, kde druhá skupina hledala jelení jazyky (poměrně vzácná kapradina) k ověření jejich badatelské otázky. Také jsme hledali kešky a jednu našli. Další naší zastávkou byly Punkevní jeskyně a propast Macocha. Na Macochu jsme se chtěli podívat i ze shora - v plánu byla lanovka. Ta ale k naší smůle přestala fungovat a my museli nahoru vyšlapat pěšky.

 

  

 

3. den EXPEDICE jsme si navštívili městys Křtiny a zde jsme si prohlédli kostel a kostnici, kde poslední skupina hledala odpověď na jejich badatelskou otázku. Ta se týkala lebek a kostí v hrobce a hlavně záhadné legendy o 12 pokreslených lebkách.

 

  

 

Další cestu do skautské základny Kaprálův mlýn, kde jsme měli přespat poslední noc, jsme si už zkrátili autobusem. Postavili jsme stany a prohlédli si celou tuto základnu, která je střediskem ekologické výchovy a také jsme si poslechli zajímavé vyprávění o rodině Kaprálů i o historii mlýna samotného.

 

  

 

Poslední den EXPEDICE jsme se už jen sbalili a vyrazili zpět na dlouhou cestu domů. Jako zakončení celého projektu můžeme brát setkání s dalšími účastníky tohoto pilotního projektu v Praze ve Skautském institutu. Toto sympozium se konalo 17.6.2019 a tři žáci z naší třídy zde prezentovali celou přípravu a průběh naší expedice. Sympozia se zúčastnili i žáci z jiné školy se svojí prezentací.

 

   

Díky této sešlosti jsme měli i možnost se znovu setkat s našimi instruktorkami a ještě jednou jim poděkovat za možnost se zúčastnit se tohoto projektu.

 

Adéla Kovaříková, žákyně 9.třídy ZŠ a MŠ Chraštice

 

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!