RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Výuka jazyků

Výuka cizích jazyků

 

V naší škole vyučujeme od 1.ročníku do 9.ročníku  ANGLICKÝ JAZYK  jako povinný předmět v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně (dle ŠVP) kromě 1. a 2. ročníku, kde mají žáci 1 respektive 2 vyučovací hodiny angličtiny týdně. Vyučují paní učitelky L.Zlochová (I. a II.stupeň) a J.Břicháčková (II.stupeň), Zuzana Holá (1.ročník) a Markéta Vokatá (2.ročník).

 

Ve školním roce 2016-2017 jsme spolupracovali s rodilou mluvčí anglického jazyka paní Bethany Staneland z Kanady, která vyučovala na II.stupni volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce a dle možností docházela i na další hodiny Aj na I. a II.stupni ZŠ nebo pomáhala při školních jazykových projektech. V dalších letech s námi spolupracoval rodilý mluvčí Thomas, ale v současné době hledáme rodilého mluvčího pro další spolupráci od roku 2021.

 

Dále vyučujeme NĚMECKÝ JAZYK jako druhý jazyk formou povinně volitelného předmětu od 7.ročníku do 9.ročníku v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Nj vyučuje L.Zlochová.

 

Svoje jazykové dovednosti a znalosti mohou naši žáci prakticky ověřit např. v rámci spolupráce s partnerskou školou ve Švýcarsku.

 

I nadále usilujeme o získání finančních prostředků na získání zahraničního lektora - nejlépe rodilého mluvčího anglického jazyka - pro potřeby ZŠ i MŠ.

  

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!