RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Vzdělávací projekt

 

Logo projektu Dokážu to?

Naše škola byla pilotní školou projektu Dokážu to?      v letech 2000-2005.

 

 

 

O čem projekt je?

 

 

 

MOTTO:

"VĚŘÍME, ŽE ŽIVOT MÁME VE SVÝCH RUKOU. PROTO VZDĚLÁVÁME DOSPĚLÉ, ABY V DĚTECH DOKÁZALI ROZVINOUT A POSÍLIT SCHOPNOST PŘIJÍMAT SVOBODNÁ A ODPOVĚDNÁ ROZHODNUTÍ."

 

Dokážu to?Pedagogický projekt "Dokážu to?"  je vzdělávací program pro jednotlivé pedagogy i celé školy, který se zaměřuje na rozvoj osobnosti a sociálních kompetencí. Pomáhá tím učitelům lépe poznávat své žáky a vést výuku tak, že je pro děti zajímavá a motivující.

Systém kurzů "Dokážu to?" pomáhá škole vyjasnit si vlastní hodnoty a směřování, efektivně vytvářet prostředí odpovídající aktuálním potřebám a realitě školy, ať už se jedná např. o dobrou spolupráci s rodiči nebo tvorbu vzdělávacího programu školy.

"Dokážu to?" v praxi naplňuje vize koncepcí MŠMT ČR a je zcela v souladu s aktuálními trendy v českém i evropském školství.

"Dokážu to?" zavádí osobnostní a sociální výchovu do škol praktické příklady a metody pro účinnější práci s osobností žáka porozumění hodnotám a motivace žáků pro celoživotní vzdělávání změna atmosféry a otevírání komunikace mezi učitelem a žákem výchova k tvořivému a samostatnému myšlení.

"Dokážu to?" může ukázat cestu k tvorbě vzdělávacího programu školy intenzivní vzdělávání pro vedení školy posouzení stavu školy, plánování jejího rozvoje a realizování změn otevření komunikace uvnitř školy i navenek aktivizace pedagogického sboru, spolupodílení se na tvorbě a realizaci strategického rozvoje školy tvorba projektů mezi školami a práce s komunitou.

 "Dokážu to?" podporuje spolupráci rodiny a školy vytváření podmínek pro otevřenou komunikaci a budování atmosféry důvěry mezi rodiči a učiteli modelové příklady i konkrétní akce pro rodiče, učitele a děti zapojování rodičů do života školy.

 

Osobnostní a sociální výchova a Trvalá obnova školy tvoří dnes hlavní pilíře projektu.

 

V současné době je projekt "Dokážu to?" jedním z největších a nejuznávanějších vzdělávacích projektů v republice. Analýza ČŠI i vlastní evaluace občanského sdružení Aisis dokladují, že "Dokážu to?" je také jedním z nejčastěji využívaných preventivních programů v ČR, a pokud školy nepřebírají do oblasti prevence celé programy, v každém případě používají aspoň některé prvky, které z projektu pocházejí.

Hlavní téma projektu, osobnostní a sociální výchova, je jednou z hlavních součástí oficiálních dokumentů, podle kterých školy musí přeměnit své školní vzdělávací programy tak, aby odpovídaly moderním evropským vzdělávacím trendům.

Navíc projekt dává skrze program Trvalá obnova školy  školám návod, jak mohou tuto změnu realizovat.

Projekt tak naplňuje hlavní strategické vize a záměry MŠMT ČR.

 

Více informací najdete na oficiálním webu projektu Dokážu to?

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!