RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Zasedání školské rady

 Zasedání školské rady

5.9.2019

Přítomni: Jan Trča, Bohuslava Šetková, Veronika Kotrbová, Marie Vávrová, Martina Švejdová, Jana Křiváčková

Hosté: Karel Derfl

Program

1. Přivítání, program

2. Volba předsedy ŠR

3. Informace ředitele školy

4. Diskuse, závěr

ad 1) Úvodní slovo a přivítání:

Zapisovatelka ŠR přivítala všechny přítomné členy a seznámila je s programem zasedání ŠR.

ad 2) Volba předsedy ŠR

Volba předsedy ŠR byla veřejná. Navržena na předsedkyni ŠR byla Jana Křiváčková. Zvolena byla jednohlasně.

ad 3) Informace ředitele školy:

- ředitel informoval o prázdninové činnosti ve škole (výměnný pobyt švýcarských dětí a učitelů u nás)

- ředitel školy informoval o personálním zabezpečení školy a školky

- informoval o financování a organizaci školy (dotace, přístavba školy), zapojení do projektů, plavecký výcvik v rozsahu 40 hodin, ŠvP, lyžařský kurz, adaptační kurz…

- navýšení počtu žáků ve škole

- informoval o rozšíření provozu ŠD (6,30 – 16,00 hodin)

Ad 4) Závěr

Diskuse se týkala změn ve škole.

Zasedání skončilo v 18,30 hodin.

Zapsala Marie Vávrová

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!