RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Jak budeme fungovat?

 

Informace k fungování školy 2020/2021

 

Vážení rodiče, zde jsou informace k plánovanému fungování naší školy od 1.9.2020.

 

 

Je třeba počítat s tím, že situace a nastavení se mohou ze dne na den změnit v návaznosti na aktuální podmínky (semafor MZ) a doporučení nebo rozhodnutí hygienické stanice. Aktuální informace k fungování škol najdete na stránkách MŠMT

 

V současné době vypadá semafor pro školy takto:

 

  • Bílá - žádná opatření;
  • Zelená - doporučeno omezení pořádání hromadných akcí, omezení pohybu dalších osob ve škole (aktuální stav pro okres Příbram);
  • Oranžová - povinnost nosit roušky ve společných prostorech (navíc k zelené);
  • Červená - částečné nebo úplné omezení provozu školy;

 

Základní principy fungování ve škole

 

Ve škole jsme se shodli na tom, že se budeme snažit, aby škola fungovala v co nejnormálnějším režimu tak, aby nám všem bylo ve škole příjemně. Rádi bychom také uskutečnili většinu plánovaných akcí. Soustředíme se také na to, abychom byli připraveni zvládnout plynulý přechod do online režimu a zpět a zároveň se dokázali postarat o ty, kteří budou muset z důvodu karantény být přechodně mimo školu. 

 

Z hlediska šíření jakýchkoli nakažlivých nemocí je pro nás důležité, aby do školy nechodil nikdo s akutními zdravotními potížemi. 

 

Prosíme tedy rodiče, žáky a zaměstnance: 

 

  • aby nechodili do školy s jakýmikoli příznaky Covid-19 (zejména zvýšená teplota, kašel). O chronických obtížích, alergiích apod. informujte třídní učitele. Nebudeme plošně vyžadovat vyjádření lékaře.

 

  • aby neprodleně informovali školu (třídní učitel a ředitel) v případě pozitivního testu dítěte na koronavirus nebo při nařízené karanténě, abychom mohli domluvit další postup a zapojení žáka do výuky.

 

  • aby na začátku školního roku zkontrolovali a aktualizovali kontaktní údaje (zejména telefonní číslo).

 

Preventivní opatření

 

Jednorázová setkání žáků a prolínání skupin se mohou uskutečnit. Ke změně může dojít v případě, že se zhorší situace kolem koronoviru a změní se barva semaforu určovaná MZČR. Nebudeme dohlížet na striktní oddělení skupin v rámci přestávek, stejně nebudou striktně odděleny týmy učitelů, protože by to znamenalo velké zásahy do výuky a práce s žáky.

 

Časté větrání, úklid, hygiena

 

Učebny a společné prostory budeme často větrat. Budeme častěji uklízet zejména společné prostory. Budeme dbát na zvýšenou hygienu - mytí rukou, možnost dezinfekce rukou (ve škole používáme dezinfekční mýdlo, dezinfekci nebudeme dětem nutit, ale bude k dispozici u vchodů do školy, na WC a ve školní jídelně).

 

Jak bude škola postupovat, pokud bude ve škole žák s příznaky akutního respiračního onemocnění? 

 

Učitel odvede žáka (v roušce) do určené karanténní místnosti a kontaktuje TU . Třídní učitelka následně kontaktuje rodiče, aby si dítě neprodleně vyzvedli. Dále informuje ředitele školy i zástupkyni ředitele, společně pak domluví případný další postup ohledně opatření.

Je nutné, aby si žáka rodiče vyzvedli. Prosíme o písemnou omluvenku do ŽK nebo Záznamníčku.

 

Jak bude škola postupovat, pokud bude ve škole osoba s pozitivním testem na koronavirus?

 

Budeme vycházet z konzultace s hygienickou stanicí a řídit se jejími pokyny. Je pravděpodobné, že v takové situaci přejde minimálně daná třída od následujícího dne na online výuku.

 

Jak bude umožněna přítomnost rodičů ve škole?

 

Rodičům bude umožněn vstup do školy obvyklým způsobem, nicméně vzhledem k aktuální situaci v našem okrese doporučujeme pohyb po škole omezit. Od rodičů nebudeme vyžadovat, aby měli roušku např. při vyzvedávání dítěte. Při setkání s učiteli budeme preferovat venkovní posezení, případné nasazení roušky necháme na dohodě obou stran. Rodiče a návštěvy nebudou chodit do tříd. Případné návštěvy zvenčí budou muset mít při vstupu do školy roušku. 

 

Jak bude škola o situaci informovat? 

 

Pokud žákovi bude ve škole špatně, budeme informovat pouze jeho rodiče. Nebudeme u každé nevolnosti plošně informovat třídu nebo celou školu. Naopak budeme vždy informovat rodiče celé školy v případě, že se ve škole objeví potvrzený případ nákazy koronavirem. 

 

Jak bude zajištěna výuka?

 

  1. 1) Ve třídě chybí méně než polovina dětí

 

Žáci mají k dispozici týdenní plány, materiály od učitelů, případně v Google Classroom. Bude vždy záležet na individuální domluvě a délce absence.

 

2) Ve třídě chybí polovina a víc dětí

 

Chybějící žáci jsou dle možností připojeni přes Meet. Učitel se v rámci výuky věnuje oběma skupinám, zapojuje děti prezenčně i online. Materiály jsou k dispozici v Google Classroom.

 

3) Chybí celá třída  - výuka probíhá distanční formou

 

Pokud je celá třída nepřítomna, probíhá online výuka podle speciálního rozvrhu jako na jaře. Materiály jsou k dispozici v Google Classroom, budeme používat Meet, školní web, plány.

 

Technické zajištění výuky

 

Máme několik tabletů, které budou k dispozici k zapůjčení domů žákům. V nejbližší době zakoupíme také další notebooky, které můžeme v případě potřeby také zapůjčit žákům. 

 

Všichni žáci již mají nebo budou mít zřízeny školní účty Google. Pro všechny třídy základní školy budou připraveny učebny Google Classroom, kam mohou učitelé ukládat výukové materiály a odkazy. V případě potřeby budeme využívat prostředí Google Meet pro spojení na dálku s dětmi, které budou doma nebo ke komunikaci s rodiči (třídní schůzky, konzultace, tripartita aj.).

 

Pokud máte dotazy nebo připomínky k jednotlivým opatřením, tak napište nebo zavolejte. 

 

Mgr. Karel Derfl, ředitel školy

karel.derfl@zschrastice.cz 

739 691 120, 318 695 382

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!