RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Základní informace

Školní rok 2021-2022

 

Zde nabízíme průběžně aktualizovaný přehled informací pro žáky, rodiče

i veřejnost k zahájení, organizaci a průběhu aktuálního školního roku:

 


Děti z balónkem

 

Organizace školního roku

 

Školní rok 2021/2022 jsme zahájili ve středu 1.září 2021 v 8:00 hodin. Začínáme vždy společně na školní hale nebo v případě hezkého počasí ve školním parku. První den končíme již v 9:30 h. Pro žáky I.stupně je poté od 9:30 h. do 15:00 zajištěna školní družina. 1.9.2021 jsou obědy zajištěny pouze pro předem přihlášené žáky.

Více informacích o organizaci školního roku (a hlavně o prázdninách a volných dnech) najdete zde.

Informace o organizaci vyučování, rozvrhu výuky a přestávkách si můžete přečíst zde.

 


 

Školní družina

  

Školní družina má celkem 3 oddělení a je určena především pro děti z 1.stupně, které ji mohou navštěvovat každý den ráno před vyučováním od 6:30 do 7:30 h. a po skončení výuky od 11:30 do 16:00 hodin.

Vychovatelky ŠD jsou Marie Vávrová, Romana Sklenářová a Tereza Pacovská.

Přihlášky k pravidelné docházce do družiny dostanou děti od svých třídních p.učitelek. S pravidly činnosti ŠD se můžete seznámit zde. Kromě pravidelné činnosti ŠD nabízíme i zájmové kroužky, školní knihovnu, školní klub.

 


  

Mateřská škola

 

Pravidelný provoz naší mateřské školy bude po letních prázdninách zahájen ve středu 1. září 2021.

 

Ve školním roce 2021/2022 je poplatek v MŠ stanoven ve výši 500,-Kč za měsíc. S pravidly činnosti MŠ se můžete seznámit zde. 

 

Bližší informace vám podají učitelky MŠ Šárka KřivánkováJaroslava Ferancovicová (mladší děti - Veverky) nebo Blanka Běloušková a Jaroslava Švejnohová (starší děti - Sovičky).

 

Zástupce ředitele v mateřské škole je Šárka Křivánková (sarka.krivankova@zschrastice.cz)

  


  

Stravování

 

Přihlášky na obědy obdrží žáci ZŠ od svých třídních učitelek. Zde si můžete přečíst informace o stravování ve školní jídelně a tady je jídelníček! Jídelníček pro děti z MŠ je k nahlédnutí zde

  

Doporučujeme: k placení obědů používat inkaso

  

Ve školním roce 2021/2022 upřednostňujeme způsob platby stravného prostřednictvím inkasa z účtu. Více informací a návod pro rodiče, jak si tuto službu chtějí aktivovat tuto službu, najdete zde. Podrobné informace najdete také na přihlášce ke stravování pro ZŠ a na přihlášce ke stravování dětí v MŠ.

 

Vedoucí školní jídelny je Iveta Galážová (iveta.galazova@zschrastice.cz)

tel: 318 695 382 nebo mobil: 731 411 928

 


  

GDPR - ochrana osobních údajů

 

Pro naši školu platí tato směrnice pro nakládání s osobními údaji v souladu s platnými zákony a předpisy. Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává paní Zuzana Krausová, mail: zuzana.krausova@sms-sluzby.cz. Další informace o GDPR najdete zde.

  


  

Volitelné předměty
  

Všichni žáci si mohou ještě vybrat z nabídky volitelných předmětů, které budou mít ve svém rozvrhu. Podle zájmu většiny žáků jsou sestaveny skupiny. V novém školním roce 2021/2022 to jsou tyto volitelné předměty na II.stupni:  domácnost,  osobnostně sociální výchova, seminář z dějepisu, technické tvoření, matematicko-fyzikální seminář, informatika pro pokročilé a sportovní hry

Žáci z 2.-5.ročníku mají možnost si vybírat volitelné předměty pro I.stupeň. Jedná se o tyto předměty: sportovní hry, technické tvoření a keramické tvoření.

 


  

Rozvrh hodin

 

Žáci obdrží  rozvrhy vyučování jednotlivých tříd od své třídní učitelky. Tyto rozvrhy jsou dostupné také na školním webu zde. Přehledný týdenní rozvrh všech tříd celé školy je zde. Rozvrhy vyučování se liší v sudém a lichém týdnu. Od středy 1.9.2021 začíná výuka podle rozvrhu v lichém týdnu (první týden). Rozvržení výuky včetně přestávek najdete zde. Kromě toho dostává každý žák školy svůj individuální rozvrh, který již zahrnuje žákem vybrané volitelné předměty. Rodiče potvrzují tento výběr a poté se individuální učební plán žáka stává pro celý školní rok závazným. Tyto rozvrhy se u jednotlivých žáků samozřejmě odlišují, proto je na webu neuvádíme.

  


  

Týdenní plány

  

Stejně jako v uplynulých letech, mají žáci i rodiče možnost získávat potřebné informace i prostřednictvím týdenních plánů, které dostávají žáci 1.stupně v tištěné podobě od svých TU vždy v pátek na následující týden. Tyto plány jsou dostupné i na webu školy. Více informací si můžete přečíst zde. Současně zde zveřejňujeme i plány programu předškoláků v MŠ.

  


  

Konzultace

  

Pro rodiče nabízíme třídní schůzky a také individuální konzultace o prospěchu a chování. Při schůzkách a konzultacích považujeme za nejvhodnější nejenom účast rodičů, ale i dítěte. Tyto schůzky a konzultace se mohou konat naživo ve škole nebo online prostřednictvím Google meetu. Přehled pravidelných konzultačních hodin všech vyučujících ZŠ najdete zde.

  


  

Zájmové kroužky

  

Činnost zájmových kroužků bude zahájena v druhé polovině září 2021. Rodiče i žáci obdrželi nabídku volnočasových aktivit naší školy, ze které si mohou děti vybírat. Teprve po odevzdání vyplněné přihlášky jsou jednotlivé kroužky otevřeny. Záleží jen na zájmu dětí a počtu přihlášených. Přehled všech nabízených kroužků je zveřejněn zde, podrobnější informace o jednotlivých kroužcích najdete také zde.

 

Vyzýváme rodiče, kteří mohou nabídnout vedení zájmového kroužku (např. modelářský, šachový, sportovní, rybářský, výtvarné techniky, práce se dřevem, šití, programování, hra na hudební nástroj, aj.), aby kontaktovali ředitele školy. Rádi bychom rozšířili nabídku zájmových aktivit pro naše žáky a uvítáme vaši pomoc. Děkujeme!

 


Lyžařský kurz 2022

  

Připravujeme opět školní lyžařský kurz, ale vzhledem ke koronavirové situaci není jisté, zda bude možné jej uspořádat. Podrobnější informace o LVK 2022  přineseme hned, jak to bude možné. 

 

 


  

Školní zpravodaj 2021

  

Ve školním zpravodaji najdete souhrn informací o aktuálním školním roce 2021/2022. Tištěné zpravodaje obdrží všichni žáci ve škole od svých třídních učitelek a také děti v MŠ. Ke stažení ve formátu PDF je zpravodaj také zde. 

 

  

Propagační infoletáček

 

Propagační infoletáček naší školy v pdf si můžete prohlédnout, stáhnout či vytisknout zde.

 

   

Výroční zpráva

  

Výroční zpráva obsahuje souhrn informací o předchozím školním roce. Její zpracování a zveřejnění je zákonnou povinností každé školy. Výroční zpráva 2019-2020 je k dispozici ke stažení ve formátu PDF v Dokumentech ZŠ nebo zde. Výroční zpráva 2020-2021 bude zveřejněna na podzim 2021. 

 

 

Další informace budeme průběžně přidávat či aktualizovat!

 

 

 

Mgr.Karel Derfl, ředitel školy

karel.derfl@zschrastice.cz

     739 691 120, 318 695 382      

 

 

 

PřílohaVelikost
Výroční zpráva 2019-20201.9 MB
Provozní řád školní družiny301.77 KB
Školní zpravodaj 20212.32 MB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!