RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Ředitelské volno 18.2.

V souladu s příslušnými předpisy a se souhlasem zřizovatele

 
v y h l a š u j i
 
M I M O Ř Á D N É
Ř E D I T E L S K É    V O L N O
 
v pátek 18. února 2022
 
 
V uvedený den nebudou v provozu všechny součásti našeho školského zařízení –  ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ a školní knihovna.
 
Odůvodnění:
Provoz školy bude přerušen z důvodu poškození střech budovy ZŠ i budovy MŠ silným větrem - důsledkem čehož nemůžeme zajistit bezpečnost osob v areálu školy (padající střešní tašky) a dále také kvůli problémům se zajištětním dodávky vody nezbytné pro pití, používání WC, nutnou hygienu i vaření a mytí nádobí ve školní jídelně. 
 
Omlouváme se všem rodičům za případné komplikace, které jim toto opatření může přinést. Bližší informace vám podáme osobně, mailem či telefonicky.
   
Děkuji za pochopení této mimořádné situace.
 
 
    Mgr. Karel Derfl
         ředitel školy
 

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!