RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

MŠ - Zvířátka na statku

 

 

 

Ahoj děti,

tento týden si budeme povídat o hospodářských zvířátkách, kde žijí, čím je krmíme a jaký z nich máme užitek. Naučíme se, nebo si jen zopakujeme i jejich mláďátka.….


Jaká znáš domácí zvířátka? Dokážeš pojmenovat i jejich mláďátka? Čím zvířátka krmíme? Proč je chováme?

Pes – štěňátko – jí granule a maso, pije vodu. Je to strážce farmy.
Kočka – koťátko – jí granule, pije mléko, vodu a loví myšky.
Králík – králíčátko – jí trávu, seno, pije vodu. Chováme ho na maso a kožešinu.
Slepice – kuřátko – zobe zrní, drobný hmyz, pije vodu. Slepice nám  snáší vajíčka.
Husa – housátko – zobe zrní, různé kořínky, trávu, namočené suché pečivo, pije vodu. Chováme je pro maso a peří, kterým se plní peřiny a polštáře.
Prase – selátko – jí šrot, brambory, pije vodu. Chováme je kvůli masíčku.
Ovce – jehňátko – spásá travičku, pije vodu. Z oveček máme vlnu, ze které se pletou svetry, maso a mléko.
Koza – kůzlátko – spásá travičku, pije vodu. Dává nám mléko, ze kterého se vyrábí sýry.
Kráva – telátko – spásá travičku, pije vodu. Dává nám mléko. Z mléka vyrábíme smetanu, máslo, jogurty, tvaroh.
Kůň – hříbátko – spásá travičku, pije vodu. Koně nám pomáhají - třeba přibližovat dřevo z lesa, nebo na koni můžeme jezdit.


Kde taková zvířátka bydlí?…. Na statku, nebo na farmě.                            Co je to statek? Kdo v něm žije? Co tam lidé a zvířátka dělají? 

 

          Statek je několik venkovských budov, ve kterých bydlí lidé a zvířátka. Člověku, který statek vede se říká hospodář. Na statku většinou bydlí se svoji rodinou a o stavení, pole, zahradu a především o zvířátka se starají společně.

 

POHÁDKA:
Jak zvířátka vytrestala sama sebe
Na jednom statku žilo šest zvířátek – pejsek, kočička, koza, beránek, kachna a slepička. Každý si dělal svou práci a tak to trvalo dlouhá léta. Až jednou se zvířátka spolu pohádala a začala si vyčítat, že ten druhý má lehčí práci. Nakonec se rozhodli, že udělají zkoušku, kdo z nich bude mít pravdu. Rozdělili se na tři skupinky po dvou. Jako první přišli na řadu pejsek s kočičkou. Ti dva se dohodli na první výměně práce. Pejsek měl jít chytat myši a kočička hlídat do boudy. Pejsek šel tedy do spíže a čekal. Samozřejmě myši okamžitě ucítily, že tam není kočka a začalo rodeo. Pejsek pochopitelně neměl šanci. Než se vůbec rozběhl, myši už byly schované ve svých dírách ve zdi. Kočička zatím byla v boudě, a jelikož byl den, tak se příšerně nudila. Měla tam dokonce k ohlodání kosti, ale kdepak kočičí zuby na kosti pro psa.                                                                                  Pak přišla na řadu koza s beránkem. Koza šla tedy na pastvu a myslela si, že bude dělat to, co vždycky – pást se. Jenomže neměla ani ponětí, že na pastvě je i ovčácký pes, který však nebydlel na farmě. Ten ovce zaháněl a koza nestačila utíkat. Za chvíli měla jazyk až na vestě, jak se říká. Beránek byl zatím na pastvě tam, kam chodila koza. Říkal si sám pro sebe, že to není nic těžkého, v podstatě to samé, co dělá on, až na psa. Jenže přišel čas dát mléko, ale kdepak beran a vemínko.                                                Nakonec tu byla kachna se slepičkou. Kachna si šla sednout a vysedět vajíčko. Pochopitelně, že to dokázala, jenže kachní – jak jinak, kdo kdy viděl, aby kachna vyseděla slepičí vejce. Slepička šla zatím k jezírku. Chvíli na to koukala a nevěděla, co má dělat. Nakonec se pokusila vyplout, ale bez plovacích blan to nešlo.                                                                       

Tak byl konec všech zkoušek. Večer si zvířátka spolu sedla a
dlouho mlčela. Všem byla trochu hanba. Nakonec si všechno vyříkala a uznala, že práce každého z nich je důležitá a stejně náročná.


Položte dětem otázky:
• Jaká zvířátka v pohádce vystupují?
• Co se v pohádce stalo?
• Kdo s kým byl ve dvojici na práci? Co společně měli za práci?                   • Jaké plyne ponaučení z této pohádky?
• Pomáháte doma mamince, nebo tatínkovi s domácími prácemi? S jakými?

 

 Pokuste se napodobit zvířátka pohybem:                                               

 

koníček – poskok, kočička – měkká chůze na špičky, pejsek – chůze v podporu dřepmo (ne po kolenou), kachnička – chůze ve dřepu (chytit si ruce za zády)

 

…Inspirace:    Domácí cvičení s dětmi - Zvířátka - YouTube                                                                                                     Jógová rozcvička pro děti #2 - Aneta Borovičková - YouTube

 

Procvičíme si dýchání.
Sedneme si do tureckého sedu, ruce položíme volně na kolena. Nadechneme se nosem a vydechneme pusou - v ruce si představíme pírko, které chceme odfouknout. Poté položíme pírko opět na dlaň a foukáme tak, aby se pírko nadnášelo - komu se pírko bude vznášet výš?                                              .                             

Jak se zvířátka ozývají?:
• Kuřátko - PÍ PÍ PÍ                      • Pejsek - HAF HAF HAF
• Ovečka - BÉ BÉ BÉ                      Kočička -  MŇAU MŇAU
• Kravička- BÚ BÚ BÚ                   Koza – MÉ MÉ MÉ
• Prasátko- CHRO CHRO CHRO       Slepička – KO KO DÁK   

 

Znáte nějakou písničku o zvířátkách? Pojďte si zazpívat: Kočka leze dírou, Skákal pes, Já mám koně, Když jsem já sloužil, Prší prší, Andulko Šafářova,.                                                            

                                                            
BÁSNIČKA:

 

Na dvorečku u babičky                                           

tam je mnoho zvířátek.                                                                     

Když k ní přijdu, hned tu běží                                                         

prase a pět selátek.                                                                                Přiběhne i slepička, ko ko ko ko dák,

snesla dneska vajíčka, ano je to tak.                                              

Ovečka se chlubí, bé bé bé,                                                            

dneska mi to sluší jé, jé, jé.                                                                  

Na dvoreček k babičce chodím velmi rád,                                                   se zvířátky já jsem totiž velký kamarád.


Hádanky:

 

Přirovnání - charakteristika zvířat:
Mlaská u jídla jako…..……….. (prasátko).
Chodí zmoklá jako……………...(slepice).
Štípe jako………………...…….... (husa).

Ten je silný jako………...…….. (kůň).

 

Doplňování zvuků do říkadla, rýmování:
Kráva………….až to hučí. (bučí)
Slípka………….na sedláka. (kdáká)
Ovce…………...ovčí řečí. (bečí)
Kozlík………….že je větší. (mečí)
Prase…………..jen to fičí. (kvičí)
Oslík…………...na oslíka. (hýká)

 

Tvoření zdrobnělin a rytmizace tleskáním slov:
krátká slabika - TLESK,                                                                           dlouhá slabika - MÁVNUTÍ PAŽÍ OBLOUKEM SHORA DOLŮ


Sle-pi-ce……. sle-pič-ka.                            Krá-va………….kra-vič-ka
Kach-na…….. kach-nič-ka.                         Hu-sa…………..hu-sič-ka
Kůň………….... ko-ní-ček.                            Koč-ka………… ko-čič-ka
Pra-se………... pra-sát-ko.                          Krá-lík…………..krá-lí-ček
Ko-za……….... ko-zič-ka                             Pes……………....pej-sek


Protože jsme se vše naučili a zopakovali, můžeme se pustit do obrázků.
Nezapomeňte si procvičit prstíky, také udělejte kroužky zápěstím, předloktím a velké kruhy pažemi.

 

Pracovní listy:

Jaké mláďátko patří ke koze, pejskovi, kočce a slepičce? Vybarvíme vždy maminku a správné mládě.                                                               

Spoj stín se zvířátkem. Které zvířátko stín nemá? Zvířátka, která nepatří na statek zakroužkuj červenou pastelkou.                                                      Vystřihni čtverce se zvířecí hlavou a přilep ke správnému zvířátku. Potom vybarvi.                                                                                          Pomoz kočičkám obtáhnout vlnky. Zkoušej i několikrát za sebou.                  Zakroužkuj stejný počet puntíků, kolik je na obrázku zvířat.                        Vybarvi, vystřihni a slož si pejska...

 

Přejeme Vám příjemnou zábavu a nezapomeňte si obrázky ukládat do portfolia. Mějte se krásně a užívejte si sluníčka.                                    Vaše paní učitelky ze školky.

 

 

 

PřílohaVelikost
Pracovní listy - zvířátka2.37 MB
Jaké zvířátko se ozývá1.14 MB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!