RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Výsledek ANKETY

Anketa - testování žáků ve škole

 

 

Rodiče našich žáků byli osloveni a požádáni, aby odpověděli na anketní otázku ke způsobu testování v naší škole. Naším zájmem je zajistit, aby se všichni žáci mohli vzdělávat prezenčně ve škole s minimálními možnými omezeními. Proto jsme také zvolili typy testů, které jsou neinvazivní a šetrné pro děti.

 

Anketa proběhla ve dnech 4.-6.1.2022.

Celkem odpovědělo 129 rodičů (zákonných zástupců) dětí.

Výsledek ankety je pro vedení školy sice nezávazný, protože za konečné rozhodnutí je odpovědná škola, ale vyjádřené názory rodičů jsou pro nás důležité a snažíme se je akceptovat, pokud je to jen možné a zákon nám to umožňuje.

 

Výsledky ankety zveřejňujeme níže v anonymizované podobě včetně našich vysvětlení a odpovědí na otázky, jež se v druhé části ankety objevily.  

 

JAK RODIČE ODPOVĚDĚLI NA NAŠI OTÁZKU? (výběr z 3 možností)

 

Testování pouze PCR testem (děti musí do obdržení negativního výsledku dodržovat výše uvedená opatření).    

25,6%

 

Testovat současně také ag. testem, jehož cena je 30 Kč  a jsme ochotni ji zaplatit. 

42,1%

 

Testovat v pondělí ag. testem, jehož cena je 30 Kč (jsme ochotni ji zaplatit) a ve čtvrtek PCR testem. 

32,2%

 

 

Celkem tedy z ankety vyplývá, že:

 

25,6 %  rodičů upřednostňuje testování pouze PCR testy a bere na vědomí, že děti budou muset až do výsledku testu nosit ve škole roušky či respirátory.

 

74,3 % rodičů preferuje oba způsoby testování a je přitom ochotno uhradit 30,-Kč za ag. testy, které umožní dětem účast na výuce bez povinnosti nosit roušku či respirátor do doby, než obdrží výsledek PCR testu.

(rozdíl 0,1% je způsoben zaokrouhlením výsledků v anketě na  jedno desetinné místo)

 

VZKAZY RODIČŮ ŠKOLE A DALŠÍ OTÁZKY:

 

Svoje souhlasné či nesouhlasné názory vyjádřilo celkem 23 rodičů ze 129 respondentů ankety. Všechny tyto názory (vyjádření, otázky či vzkazy) uvádíme níže v anonymizované podobě a současně se snažíme hned odpovědět na otázky, které se v anketě objevily. Snažíme se tak vysvětlit naše motivace, rozhodnutí, důvody i postoje a předejít případným nedorozuměním, ke kterým někdy dochází. Zde najdete ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY.k testování žáků v naší škole.

 

JAK TO BUDE S TESTOVÁNÍM V NAŠÍ ŠKOLE DÁL?

 

Od pondělí 10.1.2022 budeme v naší škole dále testovat všechny žáky PCR testy a současně všem dětem nabídneme možnost antigenního testu (za poplatek 30,-Kč). Pokud se někdo rozhodne tuto nabídku nevyužít, bude mít dítě dle aktuálně platných vládních nařízení povinnost nosit ve škole roušku či respirátor až do té doby, než bude znám výsledky jeho PCR testu. O případných změnách nebo nově vydaných opatřeních vás budeme informovat.

 

Věříme, že se nám společným úsilím podaří co nejlépe zvládnout současnou situaci, která není jednoduchá pro děti, rodiče i zaměstnance škol. Naší snahou je, aby všechna opatření vedla k tomu, že se žáci v maximální možné míře mohou vyučovat prezenčně ve škole, nebude docházet ke zbytečným karanténám a aby testování bylo co nejšetrnější k dětem. Vždy se snažíme volit taková řešení, u kterých je zájem dítěte na prvním místě.  Je však zřejmé, že i zde se mohou názory různit a k úplné shodě nemusí dojít. I to je jedním z důvodů, proč jsme vás požádali o vyplnění této ankety a vyjádření vašich názorů.

 

Odlišných názorů se nebojíme a jsme připraveni je vyslechnout, diskutovat o nich a vysvětlovat svoje postoje. Jen k tomu musíme mít příležitost. To samozřejmě platí i o dalších otázkách souvisejících se školou a školní docházkou našich žáků. Budeme rádi, když tomu tak bude i v budoucnu.

 

Ještě jednou děkuji všem rodičům za pochopení, důvěru, otevřenost, vzájemný respekt, spolupráci, podporu i vaše podněty.

 

 

Mgr. Karel Derfl, ředitel školy

karel.derfl@zschrastice.cz

739 691 120

 

PřílohaVelikost
2022 Anketa - Testování žáků ve škole (pdf)662.61 KB
2022 Anketa - Otázky a odpovědi (pdf)240.23 KB
2022 Anketa - Názory rodičů (pdf)173.14 KB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!