RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Zápis dětí do MŠ

INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2021/2022

 

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy bude probíhat v termínu od 2. do 16. května 2021. V tomto období je třeba dodat žádost o přijetí dítěte včetně příloh (rodný list dítěte, doložení očkování). Žádost si můžete stáhnout zde.

O přidělení číselného kódu pro Vaše dítě budete informováni e-mailem na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce. Pořadí doručení Vaší žádosti nemá žádný vliv na vlastní rozhodování o přijetí.

Všechny přijaté žádosti seřadíme podle předem schválených kritérií a seznam s číselnými kódy přijatých dětí zveřejníme na školním webu resp. na dveřích školy.

Samotný zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti rodičů a dětí!

 

Žádost o přijetí do mateřské školy podávejte písemnou formou jedním z těchto způsobů:

 

1) do datové schránky školy (xtpdtf4); 

2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!);

3) vhoďte do poštovní schránky školy;

4) pošlete doporučeně poštou na adresu Základní škola a mateřská škola Chraštice, Chraštice 44, 262 72 Březnice.

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolní docházce uvede zákonný zástupce náležitosti stanovené v § 36 odst. 4 a 5 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterými jsou:

 

1) jméno a příjmení žadatele (dítěte);

2) datum narození;

3) místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování;

4) označení konkrétního zařízení (mateřské školy), jemuž je žádost doručena;

5) podpis osoby, která žádost podává;

6) podpis zákonného zástupce, který při podání žádosti dítě zastupuje.

 

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem. 

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.  

Doložení řádného očkování dítěte.

Součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání musí být doložení řádného očkování dítěte podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (t.j. poslední rok před nástupem do 1.třídy ZŠ).

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením od dětského lékaře. 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 

Z důvodu rychlého  průběhu správního řízení Vás prosíme o podání žádosti o přijetí do mateřské školy se všemi přílohami do pátku 16.5. 2021. 

Další informace 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.8. pěti let.

S případnými dotazy se můžete obracet na ředitele školy mailem či telefonicky (739 691 120) nebo na zástupkyni ředitele pro MŠ Šárku Křivánkovou.

Další informace o zápisu najdete v přílohách. 

 

 

Mgr. Karel Derfl, ředitel školy       Šárka Křivánková, zástupce ředitele pro MŠ  

        karel.derfl@zschrastice.cz                                                          sarka.krivankova@zschrastice.cz                 

PřílohaVelikost
2021 Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy654.72 KB
2021 Kritéria přijímání do MŠ Chraštice280.59 KB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!