RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Konzultace 23.1.2018

 Konzultační hodiny pro rodiče

Třídní schůzka a konzultace

 

V úterý 23.1.2018 se uskuteční konzultace rodičů s učiteli o prospěchu a chování.Rodiče budou předem informováni, zda je účast na této konzultaci žádoucí a nutná či nikoliv.

 

 

Svoji účast a dobu návštěvy ve škole si předem domluvte s třídním učitelem svého dítěte popř. i s dalšími pedagogy, se kterými chcete hovořit. Doporučujeme konzultace pedagog-rodič-dítě.

 

Pololetní klasifikace se bude uzavírat k 25.1.2018, kdy proběhne Pedagogická rada. Ve středu 31.1. dostanou žáci od svých třídních učitelek Výpis pololetního vysvědčení a Hodnocení přístupu ke vzdělávání a chování žáků. Žáci 1.třídy dostávají letos poprvé Vysvědčení se SLOVNÍM HODNOCENÍM.

 

Můžete si také domluvit jiný termín konzultace telefonicky nebo využít pravidelných konzultačních hodin jednotlivých vyučujících. Zde najdete přehled individuálních konzultačních hodin všech vyučujících.

 

V rámci konzultací 23.1.2018 tentokrát NEBUDE MOŽNÉ hradit školní poplatky, protože p. I.Galážová nemůže být přítomna. Děkujeme za pochopení. 

 

Těšíme se na vaši účast!

 

Mgr.Karel Derfl, ředitel školy

 

 

 

 

Další důležité termíny:

 

25.1.2018   Pedagogická rada (prospěch a chování za 1.pololetí školního roku 2017/2018);

31.1.2018   Děti dostanou "Výpis vysvědčení" a "Hodnocení chování a přístupu ke vzdělávání";

  2.2.2018   Jednodenní pololetní prázdniny;

24.2.2018   Školní karneval (zajišťuje Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chraštice);

 

 

POZOR!

 

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZŠ - bude v dubnu 2018 (10.-11.4.2018);

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - bude v květnu 2018.

 

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!