RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Opatření COVID19

 

COVID19 - OPATŘENÍ v ZŠ a ŠJ

  (platná od 5.10.2020 do 18.10.2020 a  opatření platná od 12.10. do 25.10.2020)

 

Vážení a milí,

žáci a žákyně, rodiče i zaměstnanci,

vláda dne 30. 9. 2020 vyhlásila nouzový stav s účinností od 5.října 2020 do 18.října 2020.  Ministerstvo školství a KHS Středočeského kraje v návaznosti na toto usnesení zveřejnily informace o konkrétních opatřeních, která jsou pro naši školu závazná a jsme povinni se jimi řídit (uvedené materiály jsou v příloze níže).

Ve čtvrtek 8.10.2020 vyhlásila vláda nová opatření platná až do 25.10.2020. Z nichž je nejdůležitější to, že od pondělí 12.10.2020 bude výuka na 2.stupni ZŠ probíhat střídavě, tzn. že polovina tříd se bude vždy týden učit ve škole a druhá polovina tříd 2. stupně zůstane doma a bude se učit distančně. Současně se ruší školní volnočasové a sportovní aktivity pro děti a mládež. Příslušné dokumenty najdete v přílohách níže.

Co zůstává v platnosti i nadále?

I nadále platí pro všechny osoby ve škole (děti i dospělé) povinnost mít zakrytá ústa a nos (typicky rouškou) ve všech společných prostorách školy. 

Kromě toho platí tato povinnost také při výuce v učebnách na 2. stupni ZŠ. Povinnost nosit roušku se nevztahuje na výuku venku.

Povinnost nosit roušku při výuce nemají děti a pedagogové na 1. stupni ZŠ, nevztahuje se ani na mateřské školy. 

Co se změní v naší škole?

Od pondělí 5. 10. 2020 vláda svým usnesením zakázala zpívat dětem na 1. i 2. stupni ZŠ (výuka hudební vychovy pokračuje i nadále, ale bez zpěvu).

Dále toto vládní usnesení zakazuje sportovní činnosti na 2. stupni ZŠ. Hodiny tělesné výchovy budou dál probíhat dle rozvrhu, ale děti se nebudou převlékat, obsah výuky TV bude upraven a žáci budou trávit co nejvíce času venku (vycházky do přírody a další aktivity). Toto se netýká 1.stupně ZŠ.

Co se mění ve školním stravování?

Pro školní jídelnu vyplývají také některá nová opatření, na základě kterých jsme omezili maximální počet osob u jednoho stolu (na 6 osob), upravili jsme rozestupy mezi stoly a budeme zajišťovat, aby se v jídelně netvořily fronty čekajících žáků (v jídelně nesmí být více osob, než je míst k sezení). Vzhledem k tomu, že jsme již dříve upravili časy výdeje stravy a střídání tříd tak, aby se strávníci v jídelně zbytečně nehromadili, nebudou tato nová opatření představovat větší změny nebo omezení. 

Samozřejmě i nadále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školní jídelně, která byla zavedena již dříve.

Co ještě by měli vědět všichni žáci a rodiče?

Uvedená opatření jsou omezující, nicméně v tuto chvíli zřejmě nezbytná. Žádáme vás proto, abyste je vzali na vědomí a respektovali je.

Ve škole zajišťujeme podmínky pro dodržování nutných hygienických opatření - časté mytí a dezinfekce rukou - přičemž dezinfekční prostředky jsou k dispozici u vchodu, v učebnách i na WC. 

Vzhledem k tomu, že používání roušky je omezeno jen na vnitřní prostory, snažíme se výuku v maximální možné míře uskutečňovat mimo třídy a školní budovy.  Pokud nám počasí zrovna nepřeje a výuka probíhá v učebnách, dbáme na časté větrání místností.

Během velkých přestávek (2. přestávka a polední přestávka) se snažíme o to, aby všechny děti chodily ven za každého počasí. Velká přestávka byla prodloužena na 30 minut. 

Na školní hale nejsou dočasně dovoleny sportovní aktivity o přestávkách (fotbal, stolní tenis a další).

Roušky musí je nosit i zaměstnanci v jiných prostorách vymezených pro zaměstnance, pokud není zajištěn odstup všech osob minimálně 2 metry.

Roušky musí nosit také všichni návštěvníci školy. Omezte návštěvy ve škole, nevstupujte do šatny, školní jídelny, školní družiny, učeben a dalších prostor, kde se pohybují žáci školy. 

Žádáme rodiče, aby si všechny záležitosti a jednání se školou vyřizovali na dálku, pokud je to možné (telefonicky, mailem, přes google meet). Děkujeme. 

Kde hledat další informace?

Nejčastější dotazy ke školství a vzdělávání (v souvislostí s COVID19) najdete na webu MŠMT zde, další uvedené materiály a dokumenty najdete v příloze níže. 

 

Buďte, prosím, vzájemně ohleduplní a respektující.

 

Děkuji za pochopení.

 

Mgr. Karel Derfl, ředitel školy
karel.derfl@zschrastice.cz

739 691 120

 

PřílohaVelikost
Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020139.34 KB
Nařízení KHS Středočeského kraje č. 7/2020409.04 KB
KHS Středočeský kraj - Informace pro školy a školská zařízení192.72 KB
Opatření MŠMT ze dne 8.10.2020280.34 KB
Informace pro školy a školská zařízení ze dne 8.10.2020217.02 KB
Opatření pro školy ze dne 8.10.2020 - přehledně154.88 KB
eRouška - infografika1.11 MB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!