RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Školní úrazy - postup

 

Informace pro rodiče o postupu při úrazu dítěte ve škole

 

 

Dojde-li v průběhu vyučování či při činnostech organizovaných školou k úrazu dítěte, je dítě povinno, pokud mu to dovoluje jeho zdravotní stav, vyhledat neprodleně jakoukoliv dospělou osobu (zaměstnance školy) a informovat ho o svém zdravotním stavu.

 

Zaměstnanec školy zapíše událost do knihy úrazů, a to v den, kdy se úraz stal. Škola bude neprodleně o události informovat zákonné zástupce dítěte. Kromě zápisu do knihy úrazů, zajištění poskytnutí první pomoci, bude vyhotoven záznam o úrazu (v případech, kdy to ukládá zákon).

 

Pokud rodiče žáka budou chtít uplatnit odškodnění, musí podat písemnou žádost o odškodnění úrazu, která bude řešena příslušnou pojišťovnou v souladu se zákonem a s podmínkami uzavřené pojistné smlouvy.

 

Na základě žádosti a dalších dokladů včetně potvrzení ošetřujícího lékaře – bodové ohodnocení úrazu – bude pojistná událost řešena smluvní pojišťovnou, která pojistnou událost posoudí a zašle příslušnou náhradu přímo na adresu rodičů poškozeného žáka.

 

Škola obdrží od pojišťovny vyjádření, jakým způsobem byla událost vyřízena. Pokud je pojistná událost vyřízena kladně, vyplatí škola rodičům žáka náhradu ve výši 1000,-Kč (spoluúčast organizace).

 

V případech, kdy by úraz zaviněn jinou osobou nebo při nedodržení pravidel BOZP, může pojišťovna vyplacení náhrady škody neuznat nebo i vymáhat náhradu na tom, kdo úraz svým jednáním zavinil.  

 

 

Mgr. Lenka Řezáčová, školní zdravotníkMgr. Karel Derfl, ředitel školy

 

 

 

PřílohaVelikost
Postup řešení školního úrazu žáka/žákyně183.66 KB
VZOR Žádosti o odškodnění úrazu - formulář pro rodiče žáka725.8 KB
VZOR Posudek o bolestném - formulář pro rodiče270.43 KB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!