RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci školy:

Ředitel školy:   Karel Derfl   karel.derfl@zschrastice.cz
Zástupce ředitele:  Alena Váňová alena.vanova@zschrastice.cz
Výchovný poradce: Lenka Zlochová   lenka.zlochova@zschrastice.cz
Metodik prevence: Jana Břicháčková jana.brichackova@zschrastice.cz
1.třída Lenka Řezáčová lenka.rezacova@zschrastice.cz
2.třída Zlatka Fillová zlata.fillova@zschrastice.cz
3.třída Karolína Urválková karolina.urvalkova@zschrastice.cz
4.třída Martina Joujová martina.joujova@zschrastice.cz
5.třída  Martina Pincová

martina.pincova@zschrastice.cz

6.třída  Markéta Vokatá marketa.vokata@zschrastice.cz
7.třída Jana Břicháčková jana.brichackova@zschrastice.cz
8.třída Lenka Zlochová lenka.zlochova@zschrastice.cz
9.třída Alena Váňová alena.vanova@zschrastice.cz
Vyučující bez třídnictví:

Miroslav Bodnár

Bohuslav Hora

František Rozum

Jana Křiváčková

Zuzana Holá

Pavla Trantinová

Lada Míková

Jana Petýrková

miroslav.bodnar@zschrastice.cz

 

bohuslav.hora@zschrastice.cz 

 

frantisek.rozum@zschrastice.cz

 

jana.krivackova@zschrastice.cz

 

zuzana.hola@zschrastice.cz

 

pavla.trantinova@zschrastice.cz

 

ladislava.mikova@zschrastice.cz

 

jana.petyrkova@zschrastice.cz

 

 

 

Zástupce ředitele pro MŠ: Šárka Křivánková  sarka.krivankova@zschrastice.cz
Učitelky MŠ: Blanka Běloušková blanka.belouskova@zschrastice.cz
  Jaroslava Švejnohová jaroslava.svejnohova@zschrastice.cz

 

Jaroslava Ferancovicová

jaroslava.ferancovicova@zschrastice.cz
 
Vychovatelky ŠD a ŠK:

Marie Vávrová

Nikola Kolaříková

Tereza Pacovská

marie.vavrova@zschrastice.cz

 

nikola.kolarikova@zschrastice.cz

 

tereza.pacovska@zschrastice.cz

Školní knihovna: Marie Šprunglová  marie.sprunglova@zschrastice.cz

Vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK

Marie Vávrová

marie.vavrova@zschrastice.cz

Pedagogický asistent:

Marie Vávrová

Nikola Kolaříková

Jitka Vancová

Tereza Pacovská

Zdeněk Jun

Adéla Kolářová

Zuzana Procházková

Veronika Slivková

marie.vavrova@zschrastice.cz

 

nikola.kolarikova@zschrastice.cz

 

jitka.vancova@zschrastice.cz

 

tereza.pacovska@zschrastice.cz

 

zdenek.jun@zschrastice.cz

 

adela.kolarova@zschrastice.cz

 

zuzana.prochazkova@zschrastice.cz 

 

veronika.slivkova@zschrastice.cz 

Provozní zaměstnanci školy:

Ekonom školy:   Iveta Galážová  iveta.galazova@zschrastice.cz
Údržba a úklid školy

František Srp

Zdeněk Jun

- správce budov, školník, topič

- školník

  Vladimíra Švejnohová  - úklid v ZŠ, ŠJ a ŠD, podkroví
  Šárka Mrzenová - úklid v MŠ
  Jitka Čejdíková - úklid v ZŠ, školní dílna
Školní jídelna Iveta Galážová - vedoucí školní jídelny
  Kateřina Křížová  - kuchařka
  Dana Weinfurterová - kuchařka
 

Vladimíra Švejnohová

- pomocná kuchařka
Pověřenec GDPR:

Jakub Iran

jakub.iran@sms-sluzby.cz

Webmaster: 

Karel Derfl  

karel.derfl@zschrastice.cz
Správa počítačové sítě

Radoslav Křehlík

krehlik@noram.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!