RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Základní informace

Školní rok 2023-2024

 

Zde nabízíme průběžně aktualizovaný přehled informací pro žáky, rodiče

i veřejnost k zahájení, organizaci a průběhu aktuálního školního roku:

 


Děti z balónkem

 

Organizace školního roku

 

Školní rok 2023/2024 jsme zahájili v pondělí 4.září 2023 v 8:00 hodin. Začínáme vždy společně na školní hale nebo v případě hezkého počasí ve školním parku. První den končíme vždy v 9:30 h. Pro žáky I.stupně je poté od 9:30 h. do 15:00 zajištěna školní družina. 4.9.2023 jsou obědy zajištěny pouze pro předem přihlášené žáky.

Více informací o organizaci školního roku (a hlavně o prázdninách a volných dnech) najdete zde.

Informace o organizaci vyučování, rozvrhu výuky a přestávkách si můžete přečíst zde.

 


 

Školní družina

  

Školní družina má celkem 4 oddělení a je určena především pro děti z 1.stupně, které ji mohou navštěvovat každý den ráno před vyučováním od 6:15 do 7:45 h. Zvonek na ranní družiny je u dveří na halu ZŠ. Odpolední družina začíná po skončení výuky od 11:30 do 16:15 hodin.

Vychovatelky ŠD jsou Marie Vávrová, Romana Sklenářová, Michaela Vogeltanzová a Tereza Pacovská.

Přihlášky k pravidelné docházce do družiny dostanou děti od svých třídních p.učitelek. S pravidly činnosti ŠD se můžete seznámit zde. Kromě pravidelné činnosti ŠD nabízíme i zájmové kroužky, školní knihovnu, školní klubPřihlášku do školního klubu je možné stáhnout zde.

 


  

Mateřská škola

 

Pravidelný provoz naší mateřské školy bude po letních prázdninách zahájen v pátek 1. září 2023.

 

Ve školním roce 2023/2024 zůstává poplatek v MŠ ve výši 500,-Kč za měsíc. S pravidly činnosti MŠ se můžete seznámit zde

 

Bližší informace vám podají učitelky MŠ Šárka KřivánkováJaroslava Ferancovicová (mladší děti - Veverky) nebo Blanka Běloušková a Jaroslava Švejnohová (starší děti - Sovičky).

 

Zástupce ředitele v mateřské škole je Šárka Křivánková (sarka.krivankova@zschrastice.cz)

  


  

Stravování

 

Přihlášky na obědy obdrží žáci ZŠ od svých třídních učitelek. Zde si můžete přečíst informace o stravování ve školní jídelně a tady je jídelníček! Jídelníček pro děti z MŠ je k nahlédnutí zde

  

Doporučujeme: k placení obědů používat inkaso

  

Ve školním roce 2023/2024 upřednostňujeme způsob platby stravného prostřednictvím inkasa z účtu. Více informací a návod pro rodiče, jak si tuto službu chtějí aktivovat tuto službu, najdete zde. 

Odhlášení stravy provádějte alespoň den předem na email: obedy@zschrastice.cz, nebo telefonicky na tel. číslo: 775 402 185

 

Vedoucí školní jídelny je Lucie Pekárková (lucie.pekarkova@zschrastice.cz)

 


  

GDPR - ochrana osobních údajů

 

Pro naši školu platí tato směrnice pro nakládání s osobními údaji v souladu s platnými zákony a předpisy. Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává paní Zuzana Krausová, mail: zuzana.krausova@sms-sluzby.cz. Další informace o GDPR najdete zde.

  


  

Volitelné předměty
  

Všichni žáci si mohou ještě vybrat z nabídky volitelných předmětů, které budou mít ve svém rozvrhu. Podle zájmu většiny žáků jsou sestaveny skupiny. V novém školním roce 2023/2024 to jsou tyto volitelné předměty na II.stupni:  domácnost, seminář z dějepisu, technické tvoření, cvičení z matematiky, konverzace v anglickém jazyce a sportovní hry

 

Žáci z 2.-5.ročníku mají možnost si vybírat volitelné předměty pro I.stupeň. Jedná se o tyto předměty: sportovní hry, technické tvoření a keramické tvoření.

 


  

Rozvrh hodin

 

Žáci obdrží  rozvrhy vyučování jednotlivých tříd od své třídní učitelky. Tyto rozvrhy jsou dostupné také na školním webu zde. Přehledný týdenní rozvrh všech tříd celé školy je zde. Rozvrhy vyučování se liší v sudém a lichém týdnu. Od pondělí 4.9.2023 začíná výuka podle rozvrhu v lichém týdnu (první týden). Rozvržení výuky včetně přestávek najdete zde. Kromě toho dostává každý žák školy svůj individuální rozvrh, který již zahrnuje žákem vybrané volitelné předměty. Rodiče potvrzují tento výběr a poté se individuální učební plán žáka stává pro celý školní rok závazným. Tyto rozvrhy se u jednotlivých žáků samozřejmě odlišují, proto je na webu neuvádíme.

  


  

Týdenní plány

  

Stejně jako v uplynulých letech, mají žáci i rodiče možnost získávat potřebné informace i prostřednictvím týdenních plánů, které dostávají žáci 1.stupně v tištěné podobě od svých TU vždy v pátek na následující týden. Tyto plány jsou dostupné i na webu školy. Více informací si můžete přečíst zde. Současně zde zveřejňujeme i plány programu předškoláků v MŠ.

  


  

Konzultace

  

Pro rodiče nabízíme třídní schůzky a také individuální konzultace o prospěchu a chování. Při schůzkách a konzultacích považujeme za nejvhodnější nejenom účast rodičů, ale i dítěte. Tyto schůzky a konzultace se mohou konat naživo ve škole nebo online prostřednictvím Google meetu. Přehled pravidelných konzultačních hodin všech vyučujících ZŠ najdete zde.

  


  

Zájmové kroužky

  

Činnost zájmových kroužků bude zahájena v druhé polovině září 2023. Rodiče i žáci obdrželi nabídku volnočasových aktivit naší školy, ze které si mohou děti vybírat. Teprve po odevzdání vyplněné přihlášky jsou jednotlivé kroužky otevřeny. Záleží jen na zájmu dětí a počtu přihlášených. Přehled všech nabízených kroužků je zveřejněn zde, podrobnější informace o jednotlivých kroužcích najdete také zde.

 

Vyzýváme rodiče, kteří mohou nabídnout vedení zájmového kroužku (např. modelářský, šachový, sportovní, rybářský, výtvarné techniky, práce se dřevem, šití, programování, hra na hudební nástroj, aj.), aby kontaktovali ředitele školy. Rádi bychom rozšířili nabídku zájmových aktivit pro naše žáky a uvítáme vaši pomoc. Děkujeme!

 


Lyžařský kurz 2024

Ve školním roce 2023/2024 připravujeme lyžařský výcvikový kurz určený pro žáky a žákyně 6.-9. ročníku naší školy (po dohodě se mohou zúčastnit i páťáci či bývalí žáci).

 

Termín LVK:  8.-12. ledna 2024

 

Předpokládaný počet účastníků: 40 dětí, 4-5 instruktorů. LVK proběhne na Zadově (Šumava), ubytováni budeme v horském penzionu . Zájemci obdrží podrobné informace a přihlášku. 

 

Podrobnější informace o LVK 2023 v loňském školním roce najdete na školním webu zde

 


 

Školní zpravodaj 2023

Ve školním zpravodaji najdete souhrn informací o aktuálním školním roce 2023/2024. Letos obdrželi žáci zpravodaj z úsporných důvodů pouze v elektronické podobě mailem od svých třídních učitelek nebo je ke stažení ve formátu PDF také zde. Pokud chcete raději jejich papírovou podobu, je možné si vytištěné zpravodaje objednat a zakoupit ve škole.

 

 


 

Autobusová doprava (PID)

Vzhledem k tomu, že značná část dětí si kupuje jízdenky u řidiče s platbou v hotovosti, dochází dle informace dopravce k nestandardnímu překračování stání autobusů v zastávkách a tím pádem ke zpožďování spojů. Protože není možné do budoucna prodlužovat jízdní doby autobusů, jelikož by to vedlo ke snížení atraktivity veřejné dopravy a také ke zvýšení nákladů, vyzývá dopravce rodiče, aby dětem pořídili elektronickou časovou jízdenku tzv. LÍTAČKU. Nově lze zakoupit i na 10 měsíců = školní rok! Více informací najdete také zde

 


 

Propagační infoletáček

Propagační infoletáček naší školy v pdf si můžete prohlédnout, stáhnout či vytisknout zde.

   

Výroční zpráva

  

Výroční zpráva obsahuje souhrn informací o předchozím školním roce. Její zpracování a zveřejnění je zákonnou povinností každé školy. Výroční zpráva 2022-2023 je k dispozici ke stažení ve formátu PDF také v Dokumentech ZŠ nebo zde.

 

 

Další informace budeme průběžně přidávat či aktualizovat!

 

 

 

Mgr.Karel Derfl, ředitel školy

karel.derfl@zschrastice.cz

     739 691 120, 318 695 382      

 

 

 

PřílohaVelikost
Jízdní řád - BUS 488 (linka Příbram-Chraštice-Mirovice)111.13 KB
Konzultační hodiny učitelů ZŠ ve školním roce 2023/2024290.41 KB
Přihláška do ŠD na školní rok 2023/2024311.2 KB
Přihláška do ŠK na školní rok 2023/2024311.42 KB
Provozní řád školní družiny od 1.9.2023871.22 KB
Rozvrh hodin 2023/2024 - přehled všech tříd534.89 KB
Školní zpravodaj 2023/20241.84 MB
PID leták pro rodiče - Lítačka - elektronická jízdenka BUS na 10 měsíců 724.03 KB
Propagační leták o naší škole 20231.41 MB
Výroční zpráva o činnosti školy 2022-2023758.78 KB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!