RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

MAPA ŠKOLY 2018

 

Mapa školy 2018

 

Již pošesté jsme u společnosti SCIO objednali zpracování nezávislého průzkumu, který nám má pomoci zmapovat, jak naši školu hodnotí žáci a jejich rodiče, rodiče dětí v MŠ nebo jak sami sebe i svoji práci vnímají naši učitelé, provozní zaměstnanci či vedení školy. Tento průzkum neděláme každý rok, ale vždy po několika letech. Letos poprvé probíhá MAPA ŠKOLY současně v základní škole i v mateřské škole, ale použité dotazníky se samozřejmě odlišují a také výsledky budou vyhodnoceny s ohledem na specifika obou součástí naší školy.

 

  Na co se ptáme ?

    Cíle školy

   Výuka a hodnocení

   Spolupráce

   Bezpečí

   Materiální zázemí

   Spokojenost se školou

   Vztahy

 

 

 

Vážení rodiče,

  

máme zájem na tom, aby Vaše dítě bylo ve škole spokojené a práce školy se celkově zkvalitňovala. Věřím, že i Váš zájem je podobný. V této snaze nám pomůžete, pokud vyplníte tento dotazník.

 

Vaše názory a podněty nám pomohou v objektivním posouzení činnosti školy a mohou přispět i k odstranění případných problémů. Věříme také, že výsledky dotazníkového šetření poskytnou zajímavé a cenné informace, které se stanou zdrojem pozitivních změn v naší škole. 

Dotazník


Zjišťování Vašich názorů je dobrovolné a anonymní, neuvádíte žádné identifikační údaje kromě adresy školy, kódu školy a ročníku (kód a název školy máte již předem vyplněn). 

 

Budeme rádi, když si uděláte čas a dotazník, který vám předá Vaše dítě, vyplníte dle pokynů v jeho úvodu. Pokud máte více dětí, vyplňuje se dotazník zvlášť za každé dítě (můžete mít jiné zkušenosti s různými učiteli, jiné to může být i na I. a II. stupni nebo v různých oddělení MŠ…). 

 

  • Každý účastník šetření má možnost vyplnit dotazník v elektronické podobě (i když ho dostane v papírové podobě). V případě zájmu požádejte školu o přístupové heslo.

Vyplněné papírové dotazníky se vhazují do označené schránky ve škole před sborovnou a v šatně v přízemí MŠ. Můžete tak učinit osobně nebo prostřednictvím svého dítěte do 25. února 2018.

 

Všechny dotazníky (spolu s těmi, které vyplňují žáci, učitelé i zaměstnanci) budou zaslány na vyhodnocení do společnosti SCIO. Po obdržení závěrečné zprávy budete samozřejmě také Vy seznámeni s celkovými výsledky dotazníkového šetření naší školy včetně porovnání s ostatními zúčastněnými školami. Výsledky průzkumu (převedené na procenta a grafy) zveřejníme také na školním webu. Toto šetření není pro školy povinné a každá škola si náklady na něj hradí z vlastních prostředků. Máme proto zájem, aby se nám vrátilo co nejvíce vyplněných dotazníků a bylo tak zastoupeno maximum názorů všech zúčastněných.

 

POZOR! Vzhledem k tomu, že dotazníky se budou zpracovávat strojově, nepřehýbejte je ani nemačkejte, vyplňujte je dle pokynů pouze tenkou černou fixou nebo ořezanou tužkou.

    

Děkuji za Vaši ochotu i čas, který věnujete vyplnění dotazníku, a těším se na další spolupráci. Budete-li chtít sdělit vedení školy nebo jednotlivým učitelům Vaše názory či představy, které se nevejdou do tohoto dotazníku, můžete tak učinit kdykoliv osobně, telefonicky, písemně nebo mailem.

 

     V Chrašticích 15.2.2018 

 

                                                                                                        Mgr. Karel Derfl, ředitel školy

                                                                                                                                     karel.derfl@zschrastice.cz, 739 691 120 

   

 

Výsledky všech předchozích dotazníkových šetření MAPA ŠKOLY v ZŠ a MŠ Chraštice najdete na školním webu zde: Mapa ZŠ 2005Mapa ZŠ 2010Mapa MŠ 2012, Mapa ZŠ 2014, Mapa MŠ 2016.

 

 

    

 

 

Více informací o probíhajícím dotazníkovém šetření MAPA ŠKOLY najdete na www.scio.cz.

 

 

PřílohaVelikost
Mapa školy 2018 - dopis pro rodiče dětí z MŠ Chraštice618.3 KB
Mapa školy 2018 - dopis pro rodiče žáků ZŠ Chraštice617.71 KB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!