RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Výsledky MAPY ŠKOLY

 

MAPA ŠKOLY 2023 

(výsledky dotazníkového šetření)

 

U společnosti SCIO jsme si opět objednali zpracování nezávislého průzkumu, který nám má pomoci zmapovat, jak naši školu hodnotí žáci a jejich rodiče, nebo jak sami sebe i svoji práci vnímají učitelé, provozní zaměstnanci či vedení školy. Před vlastním dotazníkovým šetřením jsme informovali rodiče v ZŠ a MŠ prostřednictvím týdenních plánů, mailů a tohoto článku na webu.

 

Okruhy dotazníkového šetření:

Děti

 

- Cíle školy; 

- Výuka a hodnocení; 
- Spolupráce; 
- Bezpečí; 
- Materiální zázemí; 
- Spokojenost se školou; 
- Vztahy; 

 

Naším cílem je, aby každé dítě bylo ve škole spokojené a práce školy se celkově zkvalitňovala. Věříme, že i zájem rodičů je stejný nebo podobný. V této snaze nám velmi pomáhá, když známe názory rodičů a žáků na naši školu. Právě informace získané nezávislým a anonymním dotazníkovým šetřením jsou velmi cenné a spolu s případnými dalšími podněty nám pomáhají v objektivnějším posouzení činnosti školy a mohou přispět i k řešení či odstranění nedostatků a problémů.

 

V uplynulých dnech jsme obdrželi zpracované výsledky dotazníkového šetření a jak jsem slíbil, zveřejňujeme je v plném rozsahu, aby se mohl každý seznámit s jejich obsahem a udělat si tak vlastní názor. Věříme, že výstupy z MAPY ZŠ a MAPY MŠ poskytnou zajímavé a důležité informace, které se stanou zdrojem pozitivních změn v naší základní i mateřské škole. 

Dotazník

 

Připomínám, že zjišťování bylo dobrovolné a anonymní; na dotaznících se neuváděly žádné identifikační údaje kromě adresy školy, kódu školy a ročníku. 

Děkujeme za všechny vyplněné dotazníky, kterých se nám od rodičů v ZŠ vrátilo 54,73 %  a v MŠ celkem 70,37 %.

 

Všechny vyplněné dotazníky byly odeslány na vyhodnocení do společnosti SCIO a nyní se i vy můžete seznámit se závěrečnou zprávou, kterou tvoří 2 listy se SOUHRNNÝMI VÝSLEDKY ZŠ  a také podrobná ANALYTICKÁ ZPRÁVA ZŠ, která má celkem 56 stran. Nebo se můžete probírat jednotlivými otázkami a tématy a porovnávat, jak na ně odpovídali žáci I. a II.stupně, jejich rodiče nebo učitelé či provozní zaměstnanci z naší školy v porovnání se školami ostatními v souboru PERCENTILY MAPY ZŠ, který má celkem 12 stran. Odpovědi respondentů na otevřené otázky nejsou v těhto zprávách uvedeny, ale pro vedení školy jsou k dispozici po přihlášení na www.mapaskoly.cz. Více informací o dotazníkovém šetření spolu s vysvětlením, jak se v grafech vyznat a co z nich lze vyčíst se dozvíte také na webu www.testovani.cz/Projekt/26/mapa-skoly.

 

Zajímavé může být i srovnání s ostatními školami, které se spolu s námi zúčastnily letošního dotazníkového šetření MAPA ZŠ. Jedná se o 133 ZŠ s celkem 49.423 žáky, 34.098 rodiči a 5.757 učiteli, kteří dotazníky společnosti SCIO vyplnili a odevzdali ke zpracování.  

Přitom v České republice je celkem 4.214 základních škol, takže se MAPY ZŠ zúčastnilo pouze 3,15 % z celkového počtu všech ZŠ.

 

Toto dotazníkové šetření je pro školy dobrovolné a každá škola si náklady na něj hradí z vlastních prostředků, což může být pro mnohé důvodem k neúčasti.

Kromě finančních důvodů se vedení některých škol také může obávat, že by se v anonymních dotaznících mohla objevit nepříjemná kritika či skutečnosti, které by mohly znamenat riziko a ohrožení pro školu či její zaměstnance.

 

Kritiky se v naší škole nebojíme a naopak oceňujeme, pokud nám rodiče či žáci dokáží poskytnout zpětnou vazbu k tomu, co a jak se ve škole děje. Proto i já na tomto místě děkuji všem za otevřenost ve vašich názorech a současně i za všechna kladná hodnocení činnosti školy či ocenění práce našich pedagogů, která se také objevila ve výsledcích a v závěrečných souhrnných zprávách v ZŠ i MŠ.

 

Výstupem dotazníkového šetření v mateřské škole je závěrečná zpráva, jejíž součástí je 1 list se SOUHRNNÝMI VÝSLEDKY MŠ, dále je to podrobná ANALYTICKÁ ZPRÁVA MŠ (24 stran) a přehled odpovědí PERCENTILY MAPY, který má 8 stran. Odpovědi respondentů na otevřené otázky nejsou v těhto zprávách uvedeny, ale pro vedení školy jsou k dispozici po přihlášení na www.mapaskoly.cz. 

 

Chcete-li vedení školy nebo i jednotlivým učitelům sdělit vaše názory či představy, nápady a náměty pro zlepšení činnosti naší školy, můžete tak učinit osobně, telefonicky, písemně nebo mailem. 

 

Děkuji vám za ochotu a čas, který jste věnovali vyplňování dotazníků, a těším se na další spolupráci. 

 

V Chrašticích 15.6.2023 

 

 

Mgr. Karel Derfl, ředitel školy

739 691 120, karel.derfl@zschrastice.cz 

   

 

Výsledky všech předchozích dotazníkových šetření MAPA ŠKOLY v ZŠ a MŠ Chraštice najdete na školním webu zde: Mapa ZŠ 2005Mapa ZŠ 2010Mapa MŠ 2012Mapa ZŠ 2014Mapa MŠ 2016MAPA ZŠ i MŠ 2018.

Naše zatím poslední dotazníkové šetření najdete zde:  MAPA ZŠ 2021.

 

 

    

 

 

 

 

PřílohaVelikost
MAPA ŠKOLY - analytická zpráva MŠ 2023512 KB
MAPA ŠKOLY - souhrn MŠ 2023422.39 KB
MAPA ŠKOLY - percentilové tabulky MŠ 2023128 KB
MAPA ŠKOLY - analytická zpráva ZŠ 20231 MB
MAPA ŠKOLY - souhrn ZŠ 2023302.14 KB
MAPA ŠKOLY - percentilové tabulky ZŠ 2023128 KB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!