RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

MAPA ŠKOLY 2021

 

Mapa školy 2021

 

Již posedmé jsme si u společnosti SCIO objednali 

zpracování nezávislého průzkumu MAPA ŠKOLY, 

abychom mohli lépe zmapovat, jak činnost naší školy hodnotí přímo účastníci vzdělávacího procesu. 

 

Prostřednictvím online dotazníků naši žáci, rodiče, učitelé, vedení a provozní zaměstnanci zodpoví dotazy na celou škálu témat. Výstupem jsou podrobná data o spokojenosti, či nespokojenosti se všemi aspekty školy až na úroveň jednotlivých tříd. U mnoha otázek je možnost otevřených odpovědí – můžeme tak lépe identifikovat konkrétní problémové situace a jejich příčiny.

 

Tento průzkum neprovádíme každý rok, ale vždy po několika letech. Letošní  MAPA ŠKOLY probíhá jen v základní škole a vzhledem k současné situaci jsme navíc přidali také dotazník zaměřený na hodnocení distanční výuky. 

 

V dotaznících MAPA ŠKOLY 2021 se ptáme na:

  

 

   výuku a hodnocení

     spolupráci

    bezpečí 

     materiální zázemí

     spokojenost se školou

   vztahy

    distanční vzdělávání

 


 

Vážení rodiče,

  

máme zájem na tom, aby Vaše dítě bylo ve škole spokojené a činnost školy se celkově zkvalitňovala tak, aby se každý žák mohl učit naplno a s radostí.  Věříme, že i Váš zájem je podobný. V této snaze nám velmi pomůžete, pokud Vy a Vaše dítě vyplníte toto dotazníkové šetření.

 

Vaše názory a podněty nám pomohou v objektivním posouzení činnosti školy a mohou přispět i k odstranění případných problémů. Věříme také, že výstupy z  dotazníkového šetření nám poskytnou další zajímavé a cenné informace, které se stanou důležitým zdrojem pozitivních změn v naší škole. 

 

Zjišťování Vašich názorů je založeno na dobrovolnosti a je anonymní, protože neuvádíte žádné identifikační údaje kromě ročníku (heslo je vždy stejné pro všechny žáky nebo rodiče v každé třídě, čímž je zaručena anonymita dotazníků). 


  • - Pro všechny účastníky šetření MAPA ŠKOLY 2021
  • jsou dotazníky v elektronické podobě - vyplňují se on-line.
  • - Přístupové údaje do všech dotazníků (odkazy a hesla) jste obdrželi mailem na školní účet vašeho dítěte.

  • - Otázky v dotaznících jsou jiné pro žáky a jiné pro rodiče žáků, dejte pozor, ať vyplníte ten správný dotazník.

  • - Budeme rádi, když dotazníky vyplníte nejpozději do 12. dubna 2021. 

  •  

  • - Každý dotazník můžete vyplnit pouze jednou bez možnosti opravy.

  • - Pokud máte více dětí, vyplňují se dotazníky zvlášť za každé dítě (můžete mít rozdílné zkušenosti s různými učiteli, jiné to může být i na I. a II. stupni ZŠ). 

Starší děti určitě zvládnou vyplnit svoje dotazníky samy, ty mladší asi budou potřebovat Vaši pomoc. Odpovědi dětí by měly být v souladu s jejich názory a postoji, Vaši případnou pomoc zaměřte především na dobré porozumění jednotlivým otázkám či na technickou stránku vyplňování a odeslání dotazníku. 

Všechny vyplněné dotazníky (spolu s těmi, které vyplní naši pedagogové a ostatní zaměstnanci školy) jsou rovnou odesílány do společnosti SCIO. Zde bude provedeno zpracování všech zadaných údajů a celkové vyhodnocení.

 

Asi do měsíce pak škola obdrží závěrečnou zprávu. Samozřejmě, že také Vy budete seznámeni s celkovými výsledky dotazníkového šetření v naší škole, které bude obsahovat i  porovnání s ostatními zúčastněnými školami.

 

Výsledky průzkumu MAPA ŠKOLY 2021 (převedené na procenta a grafy) zveřejníme také zde na školním webu.

 

Vzhledem k tomu, že celé toto dotazníkové zjišťování není povinné a každá škola si náklady na něj hradí z vlastních prostředků, máme velký zájem, aby bylo odesláno co nejvíce vyplněných dotazníků a ve výsledcích tak byly zastoupeny názory co největšího počtu respondentů ze všech zúčastněných cílových skupin (žáci, rodiče, zaměstnanci).

    

Budete-li chtít sdělit vedení školy nebo jednotlivým učitelům Vaše názory či představy, které se nevejdou do tohoto dotazníku, můžete tak učinit kdykoliv telefonicky, písemně nebo mailem. A již brzy snad také osobně ve škole...

 

Děkuji Vám za ochotu i čas, který věnujete vyplnění dotazníků, a těším se na další spolupráci. 

 

V Chrašticích 3.4.2021

 

 

Mgr. Karel Derfl, ředitel školy                                                                                              karel.derfl@zschrastice.cz, 739 691 120 

   

 

Výsledky všech předchozích dotazníkových šetření MAPA ŠKOLY v ZŠ a MŠ Chraštice najdete na školním webu zde: Mapa ZŠ 2005Mapa ZŠ 2010Mapa MŠ 2012Mapa ZŠ 2014Mapa MŠ 2016MAPA ZŠ i MŠ 2018.

Naše zatím poslední dotazníkové šetření najdete zde:  MAPA ZŠ 2021.

 

 

    

 

Více informací o probíhajícím dotazníkovém šetření MAPA ŠKOLY najdete na www.scio.cz.

 

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!