RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

V souladu s příslušnými předpisy a na žádost zřizovatele

 
v y h l a š u j i
 
M I M O Ř Á D N É
 Ř E D I T E L S K É  V O L N O

 

 

V pondělí 27.9.2021 bude v naší základní škole ředitelské volno z důvodu realizace výstavby nových učeben - stěhování nábytku a vybavení na půdu školy.

 

Všichni žáci ZŠ mají tedy volno z výuky.

 

V případě, že rodiče budou mít problém se zajištěním hlídání svého dítěte, nabízíme možnost přihlásit jej do celodenní družiny, která zajistí program v dopoledních i odpoledních hodinách (6.30-16.00 hodin). Z tohoto důvodu obdrželi žáci od svých třídních učitelek potřebné informace a kontaktovali rodiče, zda mají či nemají zájem o zajištění účasti dítěte ve školní družině. Tato nabídka platí i pro starší žáky nebo děti, které běžně ŠD nenavštěvují.

 

Děti přihlášené v pondělí 27.9.2021 do školní družiny budou mít také nárok na oběd ve školní jídelně. Je však nutné si oběd přihlásit nejpozději v pátek 24.9.2021 u svojí třídní učitelky nebo u hospodářky školy Ivety Galážové (iveta.galazova@zschrastice.cz).

 

Mateřská škola bude mít tento den normální provoz!

 

Případné další informace obdrží žáci v týdenních plánech a jsou také na školním webu.

 

Omlouváme se rodičům za komplikace spojené s tímto opatřením, ale nevěděli jsme předem termín, kdy budou tyto práce zahájeny. Děkuji za pochopení.

 

 

Mgr.Karel Derfl, ředitel školy

karel.derfl@zschrastice.cz

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!