RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Tajemná čísla

355-125-35

V roce 2010 si připomínáme hned 3 výročí, která jsou významná pro naši školu, obec i okolí.Kostel v Chrašticích

 

"355"

Je písemně doloženo, že v r. 1655 již byla v naší obci škola. Pan Lukáš Kukačka byl prvním řídícím učitelem, o němž je ze zápisů, které pořizoval do farní matriky, známo, že tu působil v letech 1655 – 1682. Prostřednictvím výstavky a besedy v knihovně se děti postupně seznámily s historií školství u nás. Různé materiály jim přiblížily dobu, kdy se škola ve vsi stěhovala po různých místech, než byla postavena nynější budova. Toto vše představuje 355 let vývoje a působnosti školy, spíše řečeno školství, u nás v Chrašticích i v jejich okolí.

 

 

"125"

Již 125 let nepřetržitě mají zdejší občané možnost půjčovat si knihy v obecním zařízení, které se zpočátku nazývalo“ Hospodářsko – čtenářská besídka v Chrašticích“, později knihovna s označením podle příslušného období. Dnes je jedním z mála zařízení typu, v němž je spojena školní i obecní knihovna a slouží jak škole, tak veřejnosti. I tomuto výročí si děti prohlédly různé exponáty, hlavně staré tisky ( máme knihu z roku 1872 se všemi razítky) a povídaly jsme si společně, jak to asi v různých knihovnách vypadalo.

 

 

"35"

Teprve 35 let má naše „mateřinka“. Za tuto dobu udělala velký kus práce a děti s nadšením hledaly na vystavených fotografiích sebe, své rodiče, kteří sem chodili, nebo své známé, kteří na její výstavbě pracovali.

 

 

Všechna uvedená výročí spolu velmi úzce souvisejí a koho zajímají podrobnosti ať historické či současné, nechť zalistuje v Almanachu obce či školy, hledá na webových stránkách nebo zajde do knihovny pro nahlédnutí do různých materiálů.

 


Marie Šprunglová

Fotografie z besed v knihovně jsou k nahlédnutí zde.


Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!