Volitelné předměty

Volitelné předměty na základní škole.

Volitelný předmět

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT)

 

V letošním školním roce 2023-2024 tento předmět nebude vyučován.

 

Vyučující: 

 

Další informace:

Volitelný předmět

ZÁKLADY ADMINISTRATIVY

 

Ve školní roce 2023-2024 tento předmět není v nabídce volitelných předmětů.

 

Volitelný předmět

DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ

 

Tento předmět se ve školním roce 2023-2024 neotevřel

 

 

Cílem výuky předmětu SEMINÁŘ Z DĚJEPISU je umožnit žákům dokonalejší osvojení již studovaného předmětu.

Volitelný předmět

FILMOVÁ TVORBA

 

Volitelný předmět

ZÁBAVNÁ MATEMATIKA

 

Ve školní roce 2023-2024 tento předmět není v nabídce volitelných předmětů.

 

Volitelný předmět

VÝTVARNÁ PRAKTIKA 

 

Ve školní roce 2022-2023 tento předmět není v nabídce volitelných předmětů.

 

 

Volitelný předmět

DIGITÁLNÍ FOTO A VIDEO 

 

Ve školní roce 2022-2023 tento předmět není v nabídce volitelných předmětů.

Volitelný předmět

FINANČNÍ GRAMOTNOST 

 

Ve školní roce 2022-2023 tento předmět není v nabídce volitelných předmětů.

 

 

Volitelný předmět

TVORBA ŠKOLNÍHO WEBU A ČASOPISU

 

Ve školní roce 2023-2024 tento předmět není v nabídce volitelných předmětů.

 

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!