RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Bezpečný internet

Bezpečný internetBezpečný internet

Chceme rodičům našich žáků přinést také nejnovější informace o možnosti zneužití internetu. Chceme, abyste měli informace o hrozících nebezpečích i o způsobech, jak takové situace řešit.

Proto uvádíme odkazy na stránky Safer internet. Tento web je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie. Najdete zde potřebné zákony, ale také pomoc v případě Vašich dotazů. Odsud je možné stáhnout např. smlouvu mezi rodičem a dítětem o využívání internetu, o bezpečném chovaní na internetu, získáte zde také desatero návštěvníka internetové sítě.

Dále upozorňujeme na portál Internet hotline. Pomocí tohoto odkazu je možné získat informace o nelegální činnosti na internetu, jak a kam ji ohlásit. Tento server je provázán s předchozím serverem Safer Internet.

 

Bezpečný internetVe škole se této problematice také věnujeme. Seznamujeme naše žáky s možným nebezpečím hrozícím z internetu v případě rizikového chování. Na 2. stupni na této problematice pracujeme cíleně v hodinách informatiky. Bezpečí na internetu se věnujeme i v rámci průřezového tématu Mediální výchova. Věnujeme se také problematice poplašných zpráv, tzv. hoaxů. Této problematice se podrobně věnuje server hoax. Problematickými činnostmi na internetu se jeví především komunikační programy - messengery - např. ICQ, Miranda ap., mailová komunikace, chat, v poslední době se objevují i útoky přes server spolužáci. Všechny tyto programy dokáží sloužit dobrým věcem, Bezpečný internetale lze je při nedodržování jednoduchých pravidel zneužít.

 

Všímejte si, co Vaše dítě na internetu dělá, s kým diskutuje a jestli netráví u počítače příliš mnoho času. Děkujeme Vám.

 

 

Důležitá informace

V červnu 2009 jsme do školy obdrželi DVD „Seznam se bezpečně“. Promítli jsem ho věkové skupině dětí mezi 11 a 15 lety – tedy žákům 2. stupně. Myslíme si, že by ho měli vidět i zákonní zástupci. Film se dá stáhnout na webových stránkách, z těchto stránek je možné film stáhnout i do Vašeho počítače. Věnujte těmto informacím pozornost. Ohroženo může být i Vaše dítě.

 

 

Aktuální informace (2010) na internetu najdete i zde.

 

 

 

 

 

Karel Derfl, ředitel školy

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!