RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Hodnocení školy

Mapa školy 2010Scio logo

 

Opět po několika letech jsme zadali u společnosti SCIO (www.scio.cz) zpracování průzkumu, jak naši školu hodnotí naši žáci, jejich rodiče a jak sami sebe a svoji práci vidí sami učitelé i vedení školy.

 

Co je MAPA ŠKOLY?

Projekt Mapa školy je realizován pomocí rozsáhlého dotazníkového šetření, které je zaměřeno na zmapování školního klimatu, tedy vzájemné vztahy, jednotlivé postoje a představy žáků, rodičů a učitelů školy.

Většina otázek v dotaznících je tzv. uzavřená, respondenti tedy vybírají jednu či více odpovědí z nabídnutého seznamu.

Dotazníky jsou vyplňovány anonymně. Nikdo nevyplňuje své jméno ani jiné identifikační údaje. Nikdo se tedy nemusí bát, že bude prozrazeno, jak v dotazníku odpovídal.

 

DětiObsah šetření:

- cíle školy;

- školní vzdělávací programy;

- výběr školy;

- spokojenost se školou;

- kvalita a forma výuky;

- hodnocení;

- vztahy;

- bezpečné a zdravé prostředí školy;

- materiální zázemí;

- školní NEJ...

 

 

Realizace dotazníkového šetření: Dotazník

Na realizaci dotazníkového šetření má škola čas od 1. února až do 19. února 2010.

Vyplňování dotazníků nemusí probíhat v jeden den, škola má k dispozici až čtyři týdny a záleží jenom na jejím rozhodnutí, kdy projekt zrealizuje. 

Vzhledem k termínu jarních prázdnin (15.-19.února 2010) proběhne vyplňování dotazníků v naší škole nejpozději do pátku 12.2.2010.

 

Zpracování dotazníků:

Všechny dotazníky zpracuje uvedená společnost SCIO a poskytne nám souhrnné výsledky včetně srovnání naší školy s ostatními ZŠ z celé republiky, které si také objednali stejný průzkum.

 

Výstupy projektu MAPA ŠKOLY:

Výsledky za jednotlivé účastníky budou pro školu anonymní.  Klikni pro zvětšení obrázkuŠkola tak nebude moci zjistit, kdo jak konkrétně odpovídal (možnost určení ročníku, nikoliv žáka).

Projekt ale umožňuje vytvářet srovnání s takovým typem škol, u něhož je srovnání smysluplné.

 

Všechny získané názory a informace poskytnou cennou zpětnou vazbu a pomáhají vedení školy i pedagogům při zkvalitňování práce, zavádění změn i při dalším rozvoji školy.

 

Výstupy dotazníkového zjišťování jsou veřejné a jako takové budou přístupné na školním webu a v tištěné podobě ve škole. 

 

Výstupy MAPY ŠKOLY ze školního roku 2005/2006 si můžete prohlédnout zde.

 

Poděkování: 

Děkuji za ochotu a věnovaný čas všem, kteří se rozhodnou zapojit do průzkumu MAPA ŠKOLY a vyplní dotazník!

 

Mgr.Karel Derfl, ředitel školy 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!