RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Projektové vyučování

Poplachový den... 112

...aneb jak předcházet a čelit mimořádným situacím!

 

 

"Být připraven, toť vše!"    Hamlet, dánský princ (William Shakespeare)

 

 

Abychom i my, v Chrašticích, dokázali být co nejlépe připraveni na nejrůznější situace, které nás mohou v každodenním životě potkat, uskutečnili jsme další POPLACHOVÝ DEN zaměřený na prevenci, předcházení a zvládání mimořádných situací. Po velmi dobrých zkušenostech v minulých letech jsme opět přizvali zkušené profesionály a odborníky: policisty, studenty - budoucí zdravotníky a záchranáře...

 

Ve středu 5.května 2010 v 8.00 h. tak začal celoškolní projektový den, který letos netradičně probíhal přímo ve škole (venku totiž byla pěkná zima!).

 


 

PRVNÍ POMOC... (112, 155)

Během dopoledne měli všichni naši žáci možnost vyzkoušet si svoji připravenost poskytnout první pomoc na těchto stanovištích:

 Poplachový den 2010

                  1. Zlomeniny a jejich ošetření

 

                  2. Krvácení

 

                  3. Resuscitace

 

                  4. Popáleniny

 

                  5. Transport zraněného

 

Na každém stanovišti byli pedagogové či studenti Střední zdravotnické a vyšší odborné školy v Příbrami, se kterou spolupracujeme úspěšně již několik let.

 

Všichni zdravotníci byli nejen výborně připravení a milí odborníci, ale měli s sebou také potřebný zdravotnický materiál i názorné pomůcky (například resuscitační figurínu).

 

Poplachový den 2010Poplachový den 2010Poplachový den 2010Poplachový den 2010Poplachový den 2010Poplachový den 2010

 

Děti se během dopoledne střídaly ve skupinkách na stanovištích a vždy se dozvěděly důležité informace, uviděly názornou ukázku správného ošetření či řešení problému, ale hlavně si mohly vše prakticky samy vyzkoušet a samozřejmě se také zeptat na cokoliv, co je k tématu ještě zajímalo.

 

Díky skvělému přístupu zdravotníků splnila tato odborně-praktická část jistě svůj účel a naši žáci 1.-9.ročníku jsou teď určitě o něco lépe připraveni poskytnout první pomoc a řešit případné nenadálé situace.

 

 

HOŘÍ...!  (112, 150)

Pro žáky I.stupně bylo dále připraveno promítání instruktážního filmu (který vydal HZS), při jehož sledování si děti zopakovaly, jak se zachovat v případě požáru, co dělat nebo naopak, co nikdy nedělat, jak správně přivolat pomoc a samozřejmě, jak se chovat, aby se požárům předcházelo.

 

  Poplachový den 2010Poplachový den 2010Poplachový den 2010

 

JMÉNEM ZÁKONA...!   (158) 

Starší děti (6.-9.ročník) zase diskutovaly s 2 policisty z MO Policie ČR v Milíně. Npor.Bc. Petr Hamák a npor.Bc. Josef Sýbek naše žáky informovali o systému a fungování policie u nás, povyprávěli o zajímavých případech, které řešili a také zodpověděli velké množství nejrůznějších dotazů.

Žáky zajímalo například i to, jak se stát policistou, zda mají na oddělení celu pro zadržené atd.

 

ZKUŠENOSTI Z VÁLKY... 

Součástí dnešního programu byla také  beseda s veteránem válečné mise do Kuvajtu  Ing.Petrem Galážem, nadporučíkem v záloze, který žákům II.stupně vyprávěl svoje válečné zážitky, promítl zajímavé fotografie a donesl i ukázky vojenské výstroje či vyznamenání, která za svoji službu vlasti obdržel. Operace Pouštní bouře, které se také zúčastnil, probíhala v letech 1990-1991.

Operace Pouštní bouře Operace Pouštní bouře Operace Pouštní bouřeOperace Pouštní bouřeOperace Pouštní bouřeOperace Pouštní bouře

Mnozí si tak třeba poprvé uvědomili, že i v dnešní době se může člověk dostat na místa či do situací, ve kterých musí být připraven na cokoliv, a že to nemusí být vždycky tak snadné jako ve filmu.

 

 

ZÁVĚREM... 

O tom, že naši hosté své posluchače zaujali, svědčí i skutečnost, že děti často ani nevyužily přestávky mezi jednotlivými částmi programu, ale kladly další a další otázky přednášejícím, kteří se tak ocitali doslova v obležení.

Také v závěrečných zpětných vazbách se vícekrát objevuje postesknutí nad tím, že "to bylo příliš krátké"!

 

Doufáme, že nově získané zkušenosti nebude nutné hned používat, ale kdyby se přece jenom někdy někomu něco stalo, je dobré vědět, že je zde někdo, kdo o zvládání mimořádných situací něco ví a je připraven pomoci!

 

 


 

Děkujeme všem, kteří nám pomohli tento školní projekt uskutečnit:

 

- Mgr.J.Oktábcové, Mgr.A.Šedivé ze SZŠ a VOŠ Příbram a studentům této školy;

 

Npor.Bc.Petru Hamákovi a npor.Bc.Josefu Sýbkovi, policistům z MO Policie České republiky Milín;

 

- Ing.Petru Galážovi, veteránu válečné mise v Kuvajtu.

 

 

Děkuji také PaedDr. Lence Zlochové za skvělou organizaci a zajištění celého projektu, dětem za jejich nadšení i ukázněnost a paní učitelkám za pedagogické vedení.

 

 

Věřím, že takto vynaložené úsilí, energie a čas nejsou zbytečné!

 

 

Mgr.Karel Derfl, ředitel školy

 

Fotografie z POPLACHOVÉHO DNE 2010 si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

 

PřílohaVelikost
Poplachový den 2010 - článek ke stažení ve formátu PDF835.36 KB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!