RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Spolupráce se studenty VŠ

Studenti VŠ spolupracují na zlepšení prostředí obce i školy 

Studenti a studentky České zemědělské univerzity v Praze vyrazili k nám do Chraštic, aby v rámci semináře absolvovali terénní cvičení, jehož cílem bylo pomoci zpracovat návrhy možností, jakým směrem dále rozvíjet obec, zmapovat slabé i silné stránky celé obce, odhalit případná rizika i možnosti dalšího rozvoje, připravit vlastní urbanistické studie rozvoje obce atp.
Seminář VŠ studentů v naší školeSeminář VŠ studentů v naší škole
Nejdříve ve skupinách celou obec pečlivě prozkoumali a nafotili, potom zpracovávali svoje řešení, která nakonec prezentovali na interaktivní tabuli ostatním. Na prezentaci pozvali i paní starostku, která jim pak poděkovala za jejich podnětné nápady a inspirace a pozvala je, aby se v budoucnu ještě někdy do Chraštic vrátili a posoudili, zda se některé z jejich návrhů uplatní v praxi.
Seminář VŠ studentů v naší školeSeminář VŠ studentů v naší škole
Projektu se zúčastnilo přes 60 vysokoškolských studentů se svými pedagogy. Mimo jiné si prohlédli i školu a ocenili její vzhled a vybavení. Celá akce byla zajímavou a ojedinělou zkouškou možností spolupráce mezi základní a vysokou školou...

 

Fotografie ze semináře si můžete prohlědnout zde.

 

Karel Derfl, ředitel školy

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!