RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Volitelné předměty 2023-2024

Nabídka volitelných předmětů na II. stupni ZŠ 

 
Vážení rodiče,
 
vaše dítě má opět možnost výběru povinně volitelných předmětů z naší nabídky, která je v souladu se školním vzdělávacícm programem (ŠVP) „Spolu a v pohodě“.
 
Pro školní rok 2023/2024 si žáci II.stupně mohli vybírat z podobné nabídky předmětů jako v uplynulém roce, byl přidán předmět Seminář z dějepisu a celkově byl počet předmětů zvýšen vzhledem ke skutečnosti, že budeme mít od září vyšší počet druhostupňových žáků. Nabídkou volitelných předmětů chceme dětem umožnit individuální profilování dle jejich skutečného zájmu a popř. i dle představy o výběru budoucího povolání či dalšího studia.
 
 Nabídka pro školní rok 2023/2024:Volitelné předměty
 
  Domácnost;  
 
Z uvedené nabídky volitelných předmětů bylo otevřeno 10 skupin předmětů.
 
Vámi vyplněné přihlášky (které již v červnu obdrželi žáci) nám poskytly důležité vodítko pro přípravu učebního plánu i rozvrhů pro další školní rok. Vybírali jsme předměty podle projeveného zájmu dětí, ale samozřejmě s ohledem na naše možnosti kapacitní i organizační a také tak, abychom mohli předměty vhodně zařadit do rozvrhu (což bývá občas problém, neboť žáci jsou zařazováni do skupin napříč jednotlivými ročníky!).
 
Děti, které si vybraly některý z předmětů, který nakonec nebude otevřen pro malý počet zájemců (Konverzace v anglickém jazyce pro 8. a 9. ročník) budou zařazeni do skupin s volnými místy. 
 
Konečné rozdělení žáků do jednotlivých skupin a předmětů probíhá tak, aby každý žák II.stupně ZŠ mohl dostat na začátku září 2023 vlastní rozvrh s individuálním učebním plánem.
 
Děkujeme za vaši podporu, pochopení i zájem a těšíme se na další spolupráci!
                   
 
Mgr. Karel Derfl, ředitel školy
                                           

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!