Volitelné předměty

Volitelné předměty na základní škole.

Volitelný předmět

TECHNICKÉ TVOŘENÍ

Ve školní roce 2023-2024 je předmět v nabídce volitelných předmětů.

 

Volitelný předmět

CVIČENÍ Z MATEMATIKY

Ve školní roce 2023-2024 je tento předmět v nabídce volitelných předmětů pro 8. a 9.ročník.

 

Volitelný předmět

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

Tento předmět bude ve školním roce 2023-2024 vyučován v 6. a 7. ročníku.

 

Keramické a výtvarné tvoření

KERAMICKÉ TVOŘENÍ

 

Předmět KERAMICKÉ TVOŘENÍ byl znovu nabídnut pro školní rok 2023-2024 a je zařazen do učebního plánu 2.-5.ročníku. Stejně jako tomu bylo v předešlých letech, pro veliký zájem žáků budou otevřeny dvě skupiny - Keramika I (2. a 3. třída) a Keramika II (4. a 5. třída).

 

Volitelný předmět

SPORTOVNÍ HRY

 

Předmět SPORTOVNÍ HRY pro školní rok 2023-2024 bude zařazen do učebního plánu na I. i II.stupni.

 

Pro velký zájem budou otevřeny 3 skupiny:

Volitelný předmět

DOMÁCNOST

 

Ve školní roce 2023-2024 je tento volitelný předmět opět vyučován.

 

K výuce využíváme novou odbornou učebnu - cvičná kuchyňka.

 

Volitelný předmět

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 

Ve školní roce 2023-2024 je tento předmět v nabídce volitelných předmětů pro 8. a 9.ročník.

 

Volitelný předmět

DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

 

Ve školní roce 2023-2024 tento předmět nebude vyučován.

 

Vyučující:

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!