Volitelné předměty

Volitelné předměty na základní škole.

Volitelné předměty 2016-2017

Volitelné předměty na I.stupni ZŠ

 

 

Vážení rodiče,

 

Volitelný předmět

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT)

 

Předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE byl znovu v nabídce i pro školní rok 2018-2019 a je zařazen jako povinně volitelný v učebním plánu pro všechny žáky 9.ročníku.

 

Volitelný předmět

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

 

Tento předmět byl opět navržen pro školní rok 2016-2017 a byl zařazen do učebního plánu pro velký zájem ze strany žáků a rodičů pro žáky 7.-8. ročníku ve dvou meziročníkových skupinách. 

 

Volitelný předmět

ETICKÁ VÝCHOVA

 

Volitelný předmět

FILMOVÁ TVORBA

 

Volitelný předmět

ZÁBAVNÁ MATEMATIKA

 

Předmět ZÁBAVNÁ MATEMATIKA byl nabídnut poprvé pro školní rok 2016-2017 a bude zařazen do učebního plánu 2.-5.ročníku na základě zájmu, který vyjadřují žáci a jejich rodiče v dotaznících vždy na závěr minulého školního roku.

Keramické a výtvarné tvoření

KERAMICKÉ A VÝTVARNÉ TVOŘENÍ

 

Volitelný předmět

SPORTOVNÍ HRY

 

Volitelný předmět

DOMÁCNOST

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!